artikel

‘Wintertest brengt mogelijkheden laagtemperatuurverwarming in kaart’

Sector

“De uitdaging om Nederland van het gas los te maken, zit niet alleen in het meekrijgen van de vier miljoen particuliere woningeigenaren. Ook bedrijven moeten over de streep worden getrokken”, aldus Ronald Schilt, directeur van Merosch. Daarom neemt hij in zijn tweemaandelijkse column, waarin hij schrijft over de overwegingen van eindgebruikers, ook een bedrijfseigenaar mee. Deze column gaat over Mark*, die zijn bedrijfspand in Bodegraven wil verduurzamen.

‘Wintertest brengt mogelijkheden laagtemperatuurverwarming in kaart’

“Mark is oud-eigenaar van een installatiebedrijf. Inmiddels staat de volgende generatie aan het roer en verleent hij hand-en-spandiensten binnen het bedrijf. De aanleiding om mogelijkheden voor verduurzaming te onderzoeken, is tweeledig. Enerzijds is de ketel aan vervanging toe. Anderzijds zet het installatiebedrijf nadrukkelijk in op warmtepompen, en daar wil het ook binnen het eigen pand ervaring mee opdoen.

Het bedrijf is voor het grootste deel gevestigd in een oud gebouw dat in 2003 is gerenoveerd. Voor de overstap op laagtemperatuurverwarming zijn in de meeste vertrekken voldoende convectoren aanwezig, en er is vloerverwarming. Wellicht moeten hier en daar convectoren worden bijgeplaatst en vraagt de kierdichting aandacht. Ik verwacht dat het pand daarmee voldoende warm kan worden gehouden. Eén ruimte vraagt wel om wat extra aandacht. De matige isolatie van het dak leidt hier in de zomer tot warmteklachten. Het verbeteren van de dak­isolatie is op deze plek echter relatief eenvoudig te realiseren.

Om het comfort – en de tekorten – bij laagtemperatuurverwarming in kaart te brengen, wil Mark deze winter in een test de aanvoertemperatuur onder de 45 °C brengen. Met de uitkomst kan hij een plan maken voor verbetering van isolatie en kierdichting, en de eventuele uitbreiding van het aantal convectoren. Daarna wil hij overschakelen op een luchtwarmtepomp, waarbij de gedachte uitgaat naar circa 40 kW, met condensors op het dak.

Een knelpunt is de direct gestookte gasheater in de werkplaats. Als het erg koud is of de deur lang heeft opengestaan, zorgt deze vorm van verwarming ervoor dat de hal in korte tijd met lucht wordt opgewarmd. Om dit met een warmtepomp te doen is erg prijzig, en het maakt waarschijnlijk een grotere elektra-aansluiting nodig. Stralingspanelen zijn minder voor de hand liggend, omdat de werkplekken binnen de hal geen vaste posities hebben. Voor radiatoren en convectoren is onvoldoende vrije ruimte, en bovendien zijn ze niet in staat om het gevraagde vermogen binnen korte tijd te leveren. Een oplossing vraagt aanzienlijke bouwkundige en installatietechnische ingrepen. Daarbij moet de afweging worden gemaakt of ze opwegen tegen het beperkt aantal momenten per jaar dat de verwarming nodig is.”

*de naam is gefingeerd vanwege privacy.

Reageer op dit artikel