artikel

Een geschenk uit de hemel

Sector

Een geschenk uit de hemel

Wat opviel tijdens het Nationaal Warmtepompen Congres in Veenendaal waren de vele vragen uit de zaal. Ze zorgden ervoor dat er levendige discussies ontstonden. Vooral over hybride warmtepompsystemen liepen de meningen uiteen.

Het argument van tegenstanders van deze oplossing was dat Nederland zo snel mogelijk van het gas af moet. In dat streven werkt de hybride vertragend, want gas blijft tenslotte nog wel nodig.  Voorstanders wezen erop dat hybride een mooie overgangsoplossing richting gasloos is. De totale installatiekosten zijn bijvoorbeeld lager doordat bestaande radiatoren kunnen blijven hangen. En de belasting van het elektriciteitsnet is lager, want de gasketel zorgt voor het afvangen van warmtevraagpieken.
Ik behoor tot de voorstanders van hybride systemen. Althans, voor de bestaande bouw. Bij nieuwbouw ligt het voor de hand om een huis meteen all electric te maken. Bij bestaande bouw kan die stap door de extra aanpassingen behoorlijk in de papieren lopen. De keuze voor een hybride systeem kan de kosten beperken, waardoor de drempel om een warmtepomp te installeren wordt verlaagd. Hoge kosten kunnen woningeigenaren afschrikken waardoor ze helemaal niet gaan verduurzamen, zoals ook tijdens het congres werd opgemerkt.
Dat ‘afschrikken’ lokte weer een interessante reactie uit de zaal op. “We moeten niet zo veel naar kosten en terugverdientijden kijken. Het doel moet meer zijn om van het gas af te gaan en de mensen in Groningen te helpen.” Daar moest ik begin januari aan terugdenken toen in die provincie de zoveelste aardbeving plaatsvond.
De Volkskrant meldde dat de recente aardbeving in Zeerijp voor Groningen een geschenk uit de hemel kan zijn. Door de beving lijkt Den Haag de problemen nu echt aan te willen pakken. Dat bleek uit de reacties van minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat die het gebied bezocht. Wiebes heeft aangegeven zijn best te gaan doen om de gaswinning zo snel mogelijk terug te brengen. “Wat we in elk geval moeten doen is de plannen klaar hebben om de gaswinning naar beneden te krijgen”, zei hij in reactie op de aardbeving bij Zeerijp. Ik ben benieuwd of hij zijn woorden gaat waarmaken.
Niet alleen voor de Groningers, ook voor de verkoop van warmtepompen kan de laatste aardbeving een hemels geschenk zijn. Naast de opwarming van de aarde zorgt Zeerijp er namelijk voor dat het dichtdraaien van de Groningse gaskraan een zwaarder argument wordt om Nederlandse huizen en gebouwen versneld van het gas af te krijgen. Dit is namelijk het beste alternatief; veel beter dan meer gas uit Rusland. Je wilt als regering toch niet nog afhankelijker van Poetin’s grillen worden. Uko Reinders
Hoofdredacteur Warmtepompen

Reageer op dit artikel