artikel

Wijzigingen in het aanvraagproces voor de WBSO

Sector

Wijzigingen in het aanvraagproces voor de WBSO

RVO heeft het aanvraagproces rond de WBSO (Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk) onder de loep genomen en een aantal verbeterpunten opgesteld. Waarom wordt de klant bijvoorbeeld om gegevens gevraagd als die gegevens automatisch kunnen worden ingelezen uit bestaande bronnen? Vanaf 2018 moet een WBSO-aanvraag soepeler en eenvoudiger verlopen.

De WBSO is ooit ingesteld door het ministerie van Economische Zaken, met als doel om innovatie, ontwikkeling en onderzoek te stimuleren. Via de regeling kunnen bedrijven een tegemoetkoming aanvragen voor de loonkosten van personeel dat bij R&D is betrokken.

Aanpassingen
RVO.nl werkt momenteel mogelijkheden uit om de procedure te verbeteren. Naar verwachting worden de wijzigingen doorgevoerd met ingang van 2018. Het gaat daarbij om de volgende onderdelen:

• Het offline WBSO-aanvraagprogramma verdwijnt. Dit programma is verouderd en voldoet niet meer aan moderne functionaliteitseisen. Zo werkt het alleen onder Microsoft Windows en worden klant(contact)gegevens niet automatisch ingevuld. Het nieuwe online aanvraagprogramma werkt in de browser en vult gegevens automatisch in.
• Er komt een nieuw projectformulier. Wil iemand zijn aanvraag toch graag offline voorbereiden, dan wordt voortaan een nieuw projectformulier (pdf) gebruikt. Hierin vult men offline alle projectvragen in. De pdf importeert men vervolgens eenvoudig in het online WBSO-aanvraagprogramma in eLoket. De antwoorden in het projectformulier komen in de online aanvraag. Vervolgens vult men de overige vragen online in. Met de pdf kan men alleen nieuwe projecten importeren, het is niet mogelijk om hierin oude of lopende projecten te wijzigen.
• De importfunctie in eLoket wordt verbeterd. Straks kunnen ook individuele projecten uit een vorige aanvraag worden gekopieerd naar een nieuwe WBSO-aanvraag. Tot nu toe was het alleen mogelijk om de gehele vorige aanvraag te kopiëren, inclusief alle projecten.
• Vragen worden aangepast. Niet-gebruikte vragen die voor de beoordeling of statistiek waren bedoeld, worden verwijderd. Sommige invoervelden worden vergroot, zodat er meer ruimte voor tekst is. Voor meer duidelijkheid worden sommige vragen en toelichtingen opnieuw geformuleerd.

Meer informatie over de WBSO is te vinden op de website van RVO.nl

Reageer op dit artikel