artikel

Kansen op energiebesparing in gebouwen nog grotendeels onbenut

Sector

Kansen op energiebesparing in gebouwen nog grotendeels onbenut

Met behulp van Energy Service Companies kunnen bedrijven hun energiekosten fors terugdringen. Uit Europees onderzoek blijkt echter dat eigenaren en beheerders van gebouwen nog veel potentieel laten liggen. Dat komt door gebrek aan ervaring met energieprestatiecontracten en door fiscale onzekerheden.

Gebouweigenaren kunnen een energieprestatiecontract (EPC) afsluiten met een Energy Service Company (ESCo), een gespecialiseerde leverancier van energiediensten. Herfinanciering van de investeringen is mogelijk door de besparing op de energiekosten (bij een contractperiode van gewoonlijk 7 tot 12 jaar). De uitvoerende partij draagt bovendien de financiële en technische risico’s. Dit voor het geval dat investeringen duurder uitvallen dan gepland, of vernieuwing of herstel van installaties nodig is.

Voordelen en knelpunten

Uit het Europese marktonderzoek komen als belangrijkste redenen voor het afsluiten van een EPC naar voren:
– de garantie op de beoogde prestaties
– het inschakelen van technische expertise
– risicobeheersing.
Als belangrijkste knelpunten geven respondenten aan:
– EPC’s zijn complex en tijdrovend
– er is wantrouwen bij de opdrachtgevende partijen
– er is slechts beperkte expertise bij zowel opdrachtgevers als ESCo’s
– behoefte aan regie.

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het EU-project GuarantEE. De marktanalyse is gebaseerd op een enquête onder 256 deelnemers in 14 landen.

Voor meer informatie kunnen de volgende rapporten worden gedownload:
Europese marktrapport op GuarantEE
Nederlands marktrapport op GuarantEE
GuarantEE Haalbaarheidsonderzoek EPC facilitators

Bron: RVO.nl

Reageer op dit artikel