artikel

Gasloze oplossing voor hoogbouw-renovatieproject

Projecten

Bij de renovatie van Hoog Lindoduin, een veertien verdiepingen tellend flatgebouw met 182 galerijwoningen, kiest Woningcorporatie Vestia voor een gasloos verwarmingssysteem met warmteterugwinning. Met bodemwarmte worden de woningen via individuele warmtepompen voorzien van warmte, warm tapwater en koeling.

Gasloze oplossing voor hoogbouw-renovatieproject

De oplevering van het project in Scheveningen, dat in opdracht van woningcorporatie Vestia door BAM Wonen wordt uitgevoerd, staat gepland voor het laatste kwartaal van 2020. Aanleiding voor de grootschalige renovatie is onder andere de staat van de balkon- en galerijplaten en de ondersteunende consoles. In samen-spraak met de gemeente is bepaald dat het behoud van de sociale huurwoningen op deze locatie het doel is. 143 woningen blijven beschikbaar voor de sociale huursector; 39 woningen van de bovenste drie lagen worden na oplevering verhuurd als vrije sectorwoning.

Gasloos concept dankzij extra investering

Hoewel constructietechnische ingrepen aanleiding waren voor de renovatie, werd een extra investering gedaan om tot een gasloos energieconcept te komen, legt projectleider Arie de Graaf namens Vestia uit. “Hiermee sluit dit gebouw nu al aan op onze doelstelling
van een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050. In het oorspronkelijke plan zaten gasgestookte ketels. Straks worden de 182 individuele warmtepompen aangesloten op 60 bodemwarmtebronnen, die per strang worden verdeeld. Naast duurzaamheid is gebruiksvriendelijk onderhoud voor ons een belangrijke voorwaarde in de nieuwe situatie, net als eensoortige bediening en het gemakkelijk kunnen opheffen van een storing. Daarom hebben we gekozen voor monitoring op afstand.”

‘Warmtevraag verlagen en aanpassen van installaties’

In het project wordt de nieuwste generatie warmtepompen van Itho Daalderop geïnstalleerd, de WPU 5G met een voorraadvat van 150 liter ten behoeve van warm tapwater. Daarnaast is het Itho Daalderop HRU 300-ventilatiesysteem met warmte-terugwinning onderdeel van het klimaatsysteem. De Graaf geeft aan dat voor de verbetering van de energieprestatie twee sporen worden samengebracht: warmtevraag verlagen door isolatie, en aanpassen van installaties voor aardgasvrije verwarming en tapwater. Dat betekent nieuwe kozijnen, dak- en kopgevelisolatie, HR++ dubbelglas, een wtw-ventilatiesysteem, warmtepompen en vloerverwarming. “Binnen wordt alles vernieuwd, inclusief de installaties; een nieuwe indeling, keuken en badkamer en aangepaste plafonds met een zwevende dekvloer, gescheiden door een isolatielaag. Samen met de vervanging van balkons en galerijen, vernieuwde liftinstallaties en een nieuwe, witte uitstraling blijft dit gebouw blijft dit gebouw uit 1965 beeldbepalend en kan het weer een jaar of veertig mee.”

Nederlands Warmtepomp Congres

Meer weten over dit project? Tijdens het Nederlands Warmtepomp Congres, dat op 9 oktober plaatsvindt in Den Bosch, geeft Sander Zuidgeest (Manager Partnerontwikkeling Duurzaamheid bij Itho Daalderop) er een speciale parallelpresentatie over.
Alle informatie over dit congres, zoals het programma en de wijze van inschrijving, vindt u op de congreswebsite.

Reageer op dit artikel