Overzicht

De warmtepomp redden

Berichten over de milieu-impact van warmtepompen waren begin april aanleiding voor onderzoek door TNO. Dat bracht onlangs aan het licht dat de...

Kappen met hybride warmtepompen

De overheid lijkt bij haar beleid om woningen te verduurzamen vooral een focus te hebben op hybride warmtepompen. Erg onlogisch, vindt Rimme van der...

Dakkappen warmtepompen temperen rendement

Dakkappen voor lucht/water-warmtepompen lijken niet altijd even goed te werken. In sommige nieuwbouwprojecten ondervinden huiseigenaren zoveel...