Overzicht

IJsbuffer als warmteopslag voor woningen

IJsbuffer als warmteopslag voor woningen

Tuinschermen halen als thermische panelen energie uit de buitenlucht. Het teveel aan energie wordt opgeslagen in een ondergrondse ijsbuffer....

Regenwateropvang als bron voor warmtepomp

Regenwateropvang als bron voor warmtepomp

Een bufferzak in de kruipruimte als bron voor een water/water-warmtepomp, waarbij de buffer via PVT wordt opgewarmd om de COP zo hoog mogelijk te...

Noord-Brabant beperkt mogelijkheden voor bodembronnen warmtepompen

Noord-Brabant beperkt mogelijkheden voor bodembronnen warmtepompen

Met een grote meerderheid is in de Provinciale Staten van Noord-Brabant het Regionaal Water en Bodem Programma 2022-2027 aangenomen. In het programma...

Nieuwe PVT-warmtepomp voor kostenneutraal verduurzamen

Nieuwe PVT-warmtepomp voor kostenneutraal verduurzamen

Een nieuwe warmtepomp ontwikkelen kan vanuit de techniek of vanuit een visie op verduurzaming. Dat laatste deed Triple Solar. Uitgangspunten waren...

Meet- en registratieplicht voor gesloten bodembronnen met individuele warmtepompen in appartementen

Meet- en registratieplicht voor gesloten bodembronnen met individuele...

Individuele warmtepompen in appartementsgebouwen met gezamenlijke gesloten bodemcollectoren vallen onder strengere regelgeving. De wet verplicht...

Verduurzaam bestaande woningen met hybride PVT-systeem

Verduurzaam bestaande woningen met hybride PVT-systeem

2050 is het jaar waarin we in Nederland van het aardgas af moeten zijn. Een duurzame ontwikkeling, maar nog niet iedere woning is er klaar voor. Een...

Inspectiedienst constateert tekortkomingen bij aanleg bodemenergiesystemen

Inspectiedienst constateert tekortkomingen bij aanleg...

Bodemenergie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie, maar bij verkeerde keuzes veroorzaken bronboringen een risico op...

Slimme aansluitbox verkort installatietijd warmtepomp en PVT-dak

Slimme aansluitbox verkort installatietijd warmtepomp en PVT-dak

Onlangs werd een opvallend product voor warmtepompinstallateurs geïntroduceerd: een aansluitbox die alle appendages bevat voor een (hybride)...

Project van Triple Solar.

Leveranciersoverzicht: PVT-energiedaken voor water/water-warmtepompen

PVT is een stil alternatief voor de lucht/water-warmtepomp. De buitenunit ligt als het ware op het dak onder pv-panelen en maakt geen geluid. We...

Brabantse weerstand tegen bodemenergie leidt tot discussie

Brabantse weerstand tegen bodemenergie leidt tot discussie

De aanleg van bodembronnen voor duurzame verwarming en koeling leidt tot zorgen bij het provinciale bestuur van Noord-Brabant. Het 'doorprikken' van...