artikel

Column: Het paard achter de wagen spannen

Opinie

Op 1 juli wordt de nieuwe wet milieubeheer en informatieplicht van kracht. Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht voor bedrijven en instellingen die met hun gas- of elektraverbruik boven een bepaalde normgrens komen. Volgens Rimme van der Ree roept de nieuwe regel een aantal vragen op. 

Column: Het paard achter de wagen spannen

“Bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken moeten energiebesparende maatregelen treffen en die uiterlijk op 1 juli 2019 melden bij de overheid. Daarna moeten bedrijven om de vier jaar terugkoppelen welke maatregelen ze hebben getroffen. Daarbij gaat het om energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder, uit de Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing (EML).

Ook warmtepompen staan op deze EML-lijst. Terecht, want als je een warmtepomp bijvoorbeeld aansluit op een luchtgordijn of luchtbehandelingskast, verdien je de investering gemakkelijk in vier tot vijf jaar terug. Ook als in een bedrijfspand vloerverwarming aanwezig is, wordt de investering van een warmtepomp binnen een paar jaar terugverdiend. Toch wordt erop aangedrongen dat warmtepompen van de lijst worden gehaald. Het zou vervelend zijn als dat gebeurt.

Nog vervelender aan de nieuwe wet zijn de gevolgen voor bedrijven die hun ketel al hebben ingewisseld voor een warmtepomp. De kans bestaat dat ze daarmee informatieplichtig zijn geworden, terwijl ze dat met een gasketel niet zouden zijn. Met name in het midden- en kleinbedrijf kan het zomaar gebeuren dat je geen gas meer verbruikt maar wel zo veel elektra gaat verbruiken dat je boven de 50.000 kWh per jaar komt. Neem bijvoorbeeld een kantoor met een oppervlakte van 600 m² met een gasverbruik van 10.200 m³ en een elektraverbruik van 36.000 kWh per jaar (uitgaande van 17 m³ gas/m2/jaar en 60 kWh/m²/jaar, wat gemiddeld is voor een kantoor). Het gasverbruik zou ruim onder de grenswaarde van de nieuwe wet vallen, maar door verduurzaming met een warmtepomp neemt het jaarlijks elektraverbruik (10.200 m³ gas x 9,77kWh / ketel 90% / COP 4) met 27.682 kWh toe, tot 36.000 + 27.680 = 63.680 kWh, ruim boven de grenswaarde.

Door de warmtepomp wordt geen gas meer gebruikt en een bijdrage geleverd aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van de overheid. Maar door diezelfde overheid wordt deze keuze bestraft omdat het elektriciteitsverbruik omhoog is gegaan. Zo wordt het paard achter de wagen gespannen en verduurzaming tegengewerkt. Bedrijven die van het gas gaan, zouden juist moeten worden beloond. Dat kan gemakkelijk door vrijstelling te geven op basis van gemiddelde verbruikswaarden in een kantoor van 40 kWh per m²/jaar. Het zou een stimulans zijn en bevestigen dat verduurzaming met een warmtepomp meer dan zinvol is.”

Reageer op dit artikel