nieuws

‘Meeste nieuwbouwwoningen krijgen nog steeds aardgasaansluiting’

Markt

‘Meeste nieuwbouwwoningen krijgen nog steeds aardgasaansluiting’

Steeds meer gemeenten nemen zich voor om nieuwe woonwijken niet op aardgas aan te sluiten en voor stadsverwarming of warmtepompen te kiezen. Desondanks wordt bijna twee derde van alle nieuwe woningen die de komende vier jaar worden opgeleverd voorzien van een gasaansluiting, zo blijkt uit een onderzoeksrapport van Natuur & Milieu.

Volgen het rapport van de milieuorganisatie krijgt slechts 12 procent van alle voor de komende jaren geplande nieuwbouw ‘met zekerheid’ duurzame warmte. 24 procent van alle nieuwbouwwoningen wordt aangesloten op een warmtenet – waarbij het van de warmtebron afhangt of kan worden gesproken over een ‘duurzame oplossing’. 64 procent – oftewel 150.000 – van alle woningen die tot 2021 worden opgeleverd, krijgt echter een aansluiting op het gasnetwerk, zo blijkt uit het rapport ‘Onderzoek aardgasloze nieuwbouw‘.

Investeren in nieuwe gasinfrastructuur is ‘weggegooid geld’

Volgens Talitha Koek, woordvoerder van Natuur & Milieu, is er sprake van “een zeer onwenselijke situatie”. “Verwarmen op aardgas is achterhaald”, zo stelt ze. “Terwijl alle Nederlandse huizen zo snel mogelijk van het gas af moeten, sluiten we nu de meerderheid van nieuwe woningen op het gas aan.” Er wordt in Nederland jaarlijks 100 miljoen euro geïnvesteerd in de aanleg van gasnetten voor nieuwbouwwijken. Koek: “Een gasnet gaat zeker 40 jaar mee. Dit is weggegooid geld als we straks gasloos moeten zijn. Beter kunnen we dit bedrag besteden aan het bouwen van all-electric woningen”.

Afschaffing aansluitplicht

Volgens berekeningen van Natuur & Milieu zou Nederland in 2035 maximaal 1 miljoen gasaansluitingen mogen tellen om aan de doelstellingen uit het Parijs-klimaatakkoord te voldoen. Momenteel telt Nederland echter nog 7 miljoen gasaansluitingen; er is dus haast geboden om snel van het gas af te komen, zo stelt de milieuorganisatie. Een van de maatregelen om dat voor elkaar te krijgen, is het schrappen van de gasaansluitplicht uit de Gaswet. Volgens die wet is een netbeheerder verplicht een nieuwbouwwijk te voorzien van gasaansluitingen als de projectontwikkelaar van die wijk daarom verzoekt. Eerder gaf netbeheerder Stedin al aan voorstander te zijn van het afschaffen ervan. Behalve milieuvoordelen zou die afschaffing ook lagere woonkosten met zich mee kunnen brengen. Begin dit jaar bleek uit onderzoek dat ingenieursbureau DWA in opdracht van Stedin heeft uitgevoerd, dat bewoners van een huis zonder gasaansluiting in veel gevallen goedkoper uit zijn. Inmiddels heeft de regering besloten dat de aansluitplicht inderdaad moet worden afgeschaft: eind juni stuurde minister Kamp hier een wetswijziging voor naar de Tweede Kamer. Het gevolg is dat de aansluitplicht per 1 januari 2018 tot het verleden behoort: in plaats van projectontwikkelaars beslissen gemeenten dan voortaan of een woonwijk al dan niet op aardgas wordt aangesloten.

Reageer op dit artikel