nieuws

‘Kwart van de woningcorporaties komt afspraak over labelverbetering in 2021 niet na’

Markt

‘Kwart van de woningcorporaties komt afspraak over labelverbetering in 2021 niet na’

Woningcorporaties moeten er volgens afspraak voor zorgen dat hun woningen in 2021 een ‘gemiddeld energielabel B’ hebben. Bijna een kwart van de corporaties gaat dit niet redden. Dat stelt Ensoc (Energy Society Online) op zijn website.

In het Convenant Energiebesparing Huursector hebben de overheid en de vereniging van woningcorporaties Aedes afgesproken dat het gebouwgebonden energiegebruik van corporatiewoningen in 2021 33 procent lager is dan in 2008 en dat corporatiewoningen daarbij gemiddeld uitkomen op energielabel B. Onderzoeksbureau Finance Ideas vroeg voor de Corporatie Survey, een ieder kwartaal terugkerend onderzoek, 600 corporatiebestuurders en -managers naar het convenant. Daarbij bleek dat onder corporaties een breed draagvlak voor de besparingsafspraken bestaat, maar dat de energieagenda van inmiddels demissionair minister Kamp ‘onvoldoende concreet is om actief op in te kunnen spelen’.

Duurzaamheidsmaatregelen

Driekwart van de respondenten in het onderzoek stelt dat de benodigde investeringen om woningen op label B te krijgen, in de boeken staan. Het resterende kwart heeft ofwel te weinig investeringen opgenomen, ofwel niet de ambitie om de besparing te realiseren, zo blijkt uit het onderzoek. Bij de corporaties die wel investeren, ligt het bedrag daarvoor in 60 procent van de gevallen boven de 10.000 euro per woning. De meest genomen duurzaamheidsmaatregelen zijn isolatie (92 procent), zonnepanelen (71 procent), andere installaties (60 procent) en complete nul-op-de-meter-ombouw (38 procent).

Rendement

Als de genoemde investeringen niet via extra huurverhogingen kunnen worden terugverdiend, is het mogelijk om de energiekostenbesparing die de investeringen opleveren door te rekenen aan de huurder, middels de zogenaamde Energieprestatievergoeding (EPV). 32 procent van de woningcorporaties stelt hier geen gebruik van te maken; van de 68 procent die dit wel denkt te doen, willen de meeste respondenten (31 procent) 25 tot 50 procent van de besparing doorbelasten. Bijna de helft van de corporatiemanagers en -bestuurders stelt investeringen ‘te beoordelen op rendement’. Volgens Finance Ideas zal dit rendement, door de hoge investeringen per woning en ‘nauwelijks additionele opbrengsten’, laag of zelfs negatief zijn. “De vraag is of er voldoende duurzaamheidsprojecten zijn die voldoen aan de meest gangbare rendementseisen,” aldus het rapport.

Het rapport ‘Corporatie survey’ door Finance Ideas, april 2017 kan hier worden gedownload.

Bron: Ensoc

Reageer op dit artikel