nieuws

Rapport: De energieprestatie van transformatieprojecten

Markt

Rapport: De energieprestatie van transformatieprojecten

Nadat utiliteitsgebouwen zoals kantoren worden getransformeerd in woningen, is de energieprestatie van die woningen overwegend goed (label A of B) als het om koopwoningen gaat, en minder goed (label B, C en soms D) als het om sociale huurwoningen gaat. Dat is de conclusie uit het rapport ‘De energieprestatie van transformatieprojecten’. Dit rapport is de neerslag van onderzoek naar de praktijk van energiebesparing bij 21 transformatie-projecten met in totaal 3.516 woningen.

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is onderzocht welke energiebesparende maatregelen in transformatieprojecten worden toegepast, of en hoe de energiekwaliteit bij transformatie verbetert, en of financiële prikkels kunnen bijdragen aan een duurzamere transformatie.

Tijdelijke versus permanente transformatie

Er kan onderscheid worden gemaakt tussen tijdelijke en permanente transformaties. De meeste zorgprojecten zijn tijdelijke transformaties: deze zijn vooral ingegeven vanuit veranderende wetgeving (scheiden wonen en zorg). Tijdelijke transformaties betreffen echter ook gebouwen waarvan de eigenaar nog niet goed weet wat de bestemming op de langere termijn moet zijn. Gevolg is in beide gevallen dat er weinig wordt gedaan aan de (energetische) kwaliteit van het gebouw.

Bestaande situatie als uitgangspunt

Bij transformatie speelt verder sterk mee dat tijdens de realisatie het oorspronkelijke ontwerp vaak ongewijzigd blijft. Anders dan bij nieuwbouw is het uitgangspunt niet ‘blanco’, maar een bestaande situatie. In de ontwerpfase wordt nadrukkelijker dan bij nieuwbouw gekeken naar wat technisch en financieel mogelijk is.
Meer informatie over transformatie vindt u hier.
Het rapport ‘De energieprestatie van transformatieprojecten’ kan hier worden gedownload.

Reageer op dit artikel