congres

Markt

Verslag: 12e IEA Heat Pump Conference 2017 in Rotterdam (deel 2)

Verslag: 12e IEA Heat Pump Conference 2017 in Rotterdam (deel 2)

Het belang van warmtepompen voor de afbouw van het gebruik van fossiele brandstoffen was het belangrijkste thema tijdens de 12e IEA Heat Pump Conference 2017 in Rotterdam. Het merendeel van de 180 sprekers ging hier op in. Ze presenteerden projecten en onderzoeken met in veel gevallen een (bijna) CO2-neutraal resultaat. Dat werd bereikt met warmtepompen, vaak gecombineerd met duurzame energiebronnen.

Naast het plenair gedeelte – waarover vorige week op deze website werd bericht – bestond de conferentie uit een groot aantal gespecialiseerde keuzesessies, met sprekers van over de hele wereld. Daarbij ging het over onderwerpen zoals warmtepompen in supermarkten, koudemiddelen, industriële warmtepompen, en smart grids, Veel presentaties waren technisch van aard en gingen in op projecten die tot aanzienlijke verduurzaming leiden.

Alternatieve koudemiddelen

Twee van de sprekers waren Xudong Wang en Karim Amrance van het Amerikaanse Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute (AHRI). Zij gingen in op een onderzoek naar de brandveiligheid van laag-GWP-alternatieven voor het koudemiddel R410A in airconditioningsystemen en warmtepompen. De testen voor dit onderzoek werden uitgevoerd met R32 en de HFO R1234yf, in een commerciële keuken en een kantoor. Beide koudemiddelen vallen in ASHREA-brandbaarheidscategorie A2L. Voor het onderzoek werden onder andere lekkages gesimuleerd. De conclusie is dat risico’s als gevolg van koudemiddellekkages veel kleiner zijn dan andere risico’s in de gebouwde omgeving.

Eerste keuze

Jussi Hirvonen van de Finse warmtepompassociatie sprak over de warmtepompdichtheid in zijn land. Op een bevolking van 5,5 miljoen inwoners zijn in het Scandinavische land circa 800.000 warmtepompen in bedrijf. Voor het verwarmen van nieuwbouwwoningen is warmtepomptechnologie momenteel de eerste keuze. In de bestaande bouw nemen warmtepompen in hoog tempo de plaats in van systemen op stookolie en elektriciteit, maar ook van de aansluiting op stadsverwarming. Belangrijke aanjager van de groei is volgens Hirvonen ‘actieve communicatie in begrijpelijke taal, richting alle betrokken partijen’, en ook belastingverhoging op fossiele brandstof speelt een rol. Hirvonen verwacht dat Finland in 2030 circa 1,7 miljoen warmtepompen telt; goed voor 1,5 TWh aan hernieuwbare energie.
Na Hirvonen kwamen drie sprekers uit het Verenigd Koninkrijk aan het woord. Zij hielden een presentatie over het FREEDOM-project rond smart control-techniek voor hybride warmtepompsystemen. Afhankelijk van het aanbod van elektriciteit, de warmtevraag en de energiekosten wordt geschakeld tussen stroom en gas. Het project omvat 75 hybride warmtepompsystemen.

Nero Zero in China

Een groep sprekers uit China besprak het CARRB Nero Zero Energy Building (NZEB) project in Beijing. De ambitie van het project is om maximaal 25 kWh/m2 per jaar aan energie te gebruiken voor verwarmen, koelen en verlichten. Het gaat daarbij om gebouwen in de koudere klimaatzone in China, en er wordt gebruikgemaakt van warmtepompen, wko en PV-panelen. Met behulp van een uitgekiend control managementsysteem is de genoemde energieconsumptiedoelstelling behaald.

Overcapaciteit in Zwitserland

Ook bij een Zwitsers onderzoek naar NZEB zijn goede resultaten bereikt. Het onderzoek van de HSR Universiteit in Rapperswil, waarbij PV-systemen, wko en vrije zomerkoeling zijn toegepast, resulteerde in een energie-overproductie van 8,6 kWh/m2 per jaar. In het tweede jaar is dat ‘overschot’ bijna verdubbeld, door het lagere elektriciteitsgebruik voor verwarming. Door de capaciteitsbelasting van de warmtepompen te optimaliseren, kunnen de resultaten naar verwachting nog verder worden verbeterd.

Reageer op dit artikel