nieuws

Verbod op gasketel wordt politiek bespreekbaar

Geen categorie

Verbod op gasketel wordt politiek bespreekbaar

Kamerleden van de regeringspartijen CDA en D66 roepen Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, op om een plan te ontwikkelen voor de uitfasering van de gasketel. Door afscheid te nemen van gasverwarming worden woningen comfortabeler, vermindert de CO₂-uitstoot en worden de problemen rond de gaswinning in Groningen verholpen, zo stellen ze.

Volgens Tweede Kamer-lid Rob Jetten (D66) zouden de 400.000 cv-ketels die jaarlijks worden vervangen, voortaan plaats moeten maken voor warmtepompen en hybride systemen. Zijn college Agnes Mulder (CDA) sluit zich daarbij aan. Ze stelt dat het belangrijk is om er “nu echt werk van te maken” en dat er niet mee moet worden getreuzeld. Daarbij wijst ze nadrukkelijk naar de situatie in het Noorden van het land: “Dit zijn we verplicht aan onze inwoners van Groningen.”

Kamervragen over de hybride warmtepomp
Of Wiebes gehoor geeft aan de oproep van de twee Kamerleden, is nog niet bekend. Een toekomstig verbod op gasketels – in Denemarken is daar bijvoorbeeld al jarenlang sprake van bij nieuwbouwwoningen – lijkt echter steeds meer bespreekbaar in Den Haag. Dit bleek gisteren bijvoorbeeld uit antwoorden van Wiebes op vragen die half november werden gesteld door William Moorlag (PvdA). Hij wilde specifiek weten hoe de minister over ‘de hybride warmtepomp als alternatief voor gasgebruik in woningen’ denkt. Aanleiding voor zijn vragen was een onderzoeksrapport van Stichting Samen Energie Neutraal, waaruit zou blijken dat woningen relatief goedkoop energieneutraal kunnen worden gemaakt door hybride warmtepompen toe te passen.

‘Meerdere oplossingen’
Volgens Wiebes zijn er bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving “meerdere oplossingen mogelijk voor verschillende situaties”. Of hybride warmtepompen bij de ‘CO₂-arme’ oplossingen horen, is volgens de minister “sterk afhankelijk van de ontwikkeling van hernieuwbaar gas”. Alleen is hernieuwbaar gas op dit moment niet grootschalig beschikbaar en zijn de productiekosten hoog, zo stelt hij als reactie op een van de vragen van Moorlag. Daarmee suggereert Wiebes dat hij hybride systemen voorlopig nog niet als een grootschalig toepasbaar energieneutraal alternatief beschouwt. Wel stelt hij dat hij hybride warmtepompen als middel ziet om op korte termijn CO₂-reducties te bewerkstelligen, waarbij bovendien wordt bijgedragen aan het dempen van piekvragen op het elektriciteitsnetwerk. Met dat laatste bedoelt de minister dat een hybride warmtepomp op koude winterdagen gebruik kan maken van het gasketeldeel – zodat er minder stroom wordt gevraagd door de warmtepomp.

‘Quick-fit’-oplossing
Een andere vraag van Moorlag betrof de ‘quick-fit’-oplossing waar Samen Energie Neutraal in haar rapport over spreekt. Volgens de stichting kunnen huishoudens de benodigde elektriciteit voor hun warmtepompen zelf produceren met zonnepanelen, binnen een eigen energiecoöperatie. Daarbij kan het groene gas (voor het gasgedeelte van de hybride systemen) worden geproduceerd uit rioolslib, middels het AH2PD-proces. Volgens Wiebes past dit voordeel in het ‘reguliere subsidie-instrumentarium’ voor duurzame energie: “burgers en bedrijven kunnen een tegemoetkoming krijgen voor de aankoop van hybride warmtepompen middels de ISDE-regeling. Het AH2PD-proces (…) past bij succesvolle ontwikkeling in de Hernieuwbare Energieregeling van de Topsector Energie.” Bovendien wordt de productie van hernieuwbaar gas en elektriciteit gestimuleerd met SDE+, aldus de minister. “Met deze generieke instrumenten wordt de ontwikkeling en productie van hernieuwbare energie gestimuleerd, tegen zo laag mogelijk maatschappelijke kosten. Daarnaast kunnen huishoudens en bedrijven tot 2020 gebruik maken van de salderingsregeling en zal het kabinet hier een kosteneffectieve opvolger voor ontwikkelen.”

Verbod op de gasketel?
De laatste vraag van Moorlag betrof een oproep van Peter Vermaat, topman bij netwerkbeheerder Enexis. Net als de twee Kamerleden van CDA en D66 riep hij – al enkele weken geleden – op om op korte termijn de CV-ketel te verbieden. In reactie hierop stelt Wiebes dat het idee om gasketels ‘op termijn’ te verbieden, wordt meegenomen in onderzoek. Wiebes: “Voor maatregelen in de gebouwde omgeving is het verstandig om aan te sluiten bij natuurlijke vervangingsmomenten. Vervanging van de CV-ketels is zo’n moment. (…) Het voorstel van de CEO van Enexis suggereert een one-size-fits-all oplossing. In het pakket aan maatregelen voor verduurzaming van de gebouwde omgeving kunnen dit soort maatregelen overwogen worden, als onderdeel van een consistente aanpak waarbij meerdere opties worden afgewogen.”

Reageer op dit artikel