nieuws

‘Uniek renovatieproject’ maakt 12 portiekwoningen ‘Nul-op-de-Meter’

Geen categorie

‘Uniek renovatieproject’ maakt 12 portiekwoningen ‘Nul-op-de-Meter’

De Vlaardingse corporatie Waterweg Wonen, BIK bouw en TU Delft werken samen aan een uniek renovatieproject in de Indische Buurt in Vlaardingen. In deze pilot worden 12 portiekwoningen gerenoveerd tot Nul op de Meter-woningen: het complex wekt na renovatie evenveel duurzame energie op als de bewoners nodig hebben.

Nul op de Meter-woningen komen in nieuwbouw vaker voor, maar voor renovatie is dit een van de eerste projecten in gestapelde woningbouw in Nederland. Het verduurzamen van de woningvoorraad op deze wijze draagt niet alleen bij aan de klimaatdoelstellingen maar tevens aan de betaalbaarheid en de bruikbaarheid van de woningen op de lange termijn. Nul-op-de-Meter betekent dat het complex evenveel duurzame energie opwekt als het nodig heeft voor de woningen én de bewoners. Duurzame installaties en zonnepanelen zorgen voor warm water, verwarming en elektriciteit voor huishoudelijk gebruik. De gasaansluiting verdwijnt en bewoners gaan met inductie koken.

Noodzaak tot renovatie
De 12 portiekwoningen aan de Vlaardingse Soendalaan dateren uit 1952; ze voldoen niet meer aan de huidige standaard en moeten worden gerenoveerd. In deze pilot wordt gezocht naar een goede balans tussen duurzame renovatie, wooncomfort en betaalbaarheid. Dankzij de inspanningen van corporatie Waterweg Wonen en met behulp van Europese en Nederlandse subsidies is de financiële haalbaarheid van de pilot geborgd. Alle betrokken partijen willen van deze pilot leren, zodat dergelijke ingrepen financieel haalbaar worden en ook in bestaande woningbouw energiezuinig en comfortabel wonen mogelijk wordt.

Vlaardingen 2
Het project voor (links) en na (rechts) de geplande renovatie.

Bodemgebonden warmtepomp
Om het complex wordt een tweede huid – ‘2nd skin’ – gezet. 2nd skin is een initiatief van BIK bouw, TU Delft, Sto Isoned, Itho Daalderop en Kingspan. Het is bedacht om bestaande woningen te voorzien van een nieuwe hoogwaardige gevel en duurzame installaties, waarbij de werkzaamheden zo veel mogelijk aan de buitenzijde plaatsvinden. Deze tweede huid zorgt ook voor uitstekende isolatie en kierdichting. In de nieuwe kozijnen komt drielaags isolatieglas. Verder wordt het dak vol met zonnepanelen gelegd, die genoeg energie leveren voor alle installaties én het normale huishoudelijk gebruik van de bewoners. Daarnaast heeft het gebouw na de renovatie geen gasaansluiting meer; in plaats daarvan zorgt een centrale bodemgebonden warmtepomp – een gesloten systeem met een verticale collector die 175 meter diep gaat – voor klimaatverwarming en warm water. De installaties bevinden zich straks buiten de woning, in een kast op het balkon.

Woonlasten: gelijk of lager
Het mooie van deze Nul-op-de-Meter-renovatie is, zo stellen de initiatiefnemers, dat de woonlasten voor de bewoners niet omhoog hoeven te gaan. Bij normaal gebruik zullen de woonlasten gelijk blijven. Wanneer een bewoner meer of minder energie gebruikt kunnen de woonlasten iets hoger of juist lager uitvallen. Dit is afhankelijk van de manier waarop hij of zij de installaties gebruikt. Om de bewoners hierbij te ondersteunen, gaan TU Delft en Waterweg Wonen het energiegebruik van de huurders volgen. Als bewoners veel meer gaan gebruiken dan ze eerst deden, geven de meters dat aan. In dat geval gaat men met de huurders in gesprek om te kijken naar de oorzaak, en om advies te geven over energiezuinig en comfortabel wonen. Daarmee kunnen bewoners hun energiegebruik onder controle houden.

Ook andere portiekwoningen
Naast de woningen aan de Soendalaan heeft Waterweg Wonen plannen om nog 183 andere portiekwoningen in de Indische Buurt te renoveren. Na deze renovatie hebben deze woningen een A+-label en zijn ze energiezuiniger en comfortabeler. In samenwerking met een planteam werkt Waterweg Wonen deze ingreep verder uit.

Reageer op dit artikel