nieuws

Onderzoek Feenstra: ‘Veel Nederlanders hebben nog geen idee wat aardgasloos wonen betekent’

Geen categorie

Onderzoek Feenstra: ‘Veel Nederlanders hebben nog geen idee wat aardgasloos wonen betekent’

De overheid moet nog wat extra ‘gas’ geven om duidelijk te maken hoe belangrijk de overgang naar een aardgasloze samenleving is. Uit recent onderzoek van Feenstra, het grootste Nederlandse installatiebedrijf, blijkt dat 37 procent van de ondervraagde Nederlanders niet eens weet wat met ‘aardgasloos wonen’ wordt bedoeld. 12 procent geeft aan er geen vertrouwen in te hebben, en 17 procent stelt er ‘faliekant op tegen’ te zijn.

“We moeten dus nog beter uitleggen welke voordelen aardgasloos wonen biedt”, stelt Ernie van Dalen, operationeel directeur van Feenstra. “Ons aardgas raakt op, het verbranden van fossiele brandstoffen veroorzaakt broeikasgassen, dus de enige oplossing is ons huis anders in te richten. Met elektrisch koken en stadswarmte, zonnepanelen, biogas of een warmtepomp om het warm te krijgen.”

‘Geen haast met overstappen’

Uit het onderzoek, waarbij meer dan 1.000 mensen werden ondervraagd, blijkt dat Nederlanders de urgentie van aardgasloos wonen nog onvoldoende zien. Maar 26 procent van de respondenten stelt zo snel als mogelijk te willen overstappen – wat feitelijk ‘binnen een tijdsbestek van 20 jaar’ betekent. 17 procent geeft aan helemaal geen haast te hebben, van hen mag het nog wel 40 tot 50 jaar duren. 41 procent vindt dat overstappen moet wanneer het kan, binnen een tijdspad van 30 tot 40 jaar, en 4 procent verzet zich er volledig tegen.

Onbekend met CO₂-emissies

“Aardgasloos wonen levert een forse bijdrage aan een duurzaam Nederland. Het betekent een behoorlijke vermindering van de CO₂-uitstoot, mits we ook gebruikmaken van duurzaam opgewekte elektriciteit of warmtenetten”, legt Van Dalen uit. “Helaas is dat abstract, want als je voor de deur gaat staan, zie je niet hoe veel een gemiddeld gezin eigenlijk uitstoot.” Dat laatste wordt bevestigd door het onderzoek. Qua kennis over de gemiddelde uitstoot van CO₂-gassen per gemiddeld huishouden zit Nederland er flink naast. Slechts 9 procent antwoordde goed, met tussen de 5.000 en 10.000 kilo CO₂-uitstoot. Het gemiddelde in ons land ligt op 8.000. Het merendeel van de respondenten – 68 procent – heeft geen flauw benul.

Afscheid van het gasfornuis

Het is ook niet echt duidelijk wat ‘aardgasloos wonen’ betekent voor de energierekening. 28 procent van de ondervraagden verwacht dat de maandfactuur hoger uit gaat vallen, terwijl 22 procent juist denkt goedkoper uit te zijn. Nog eens 23 procent verwacht dat de rekening gelijk blijft. Een andere opvallende uitkomst van het onderzoek van Feenstra is dat het afscheid van het vertrouwde gasfornuis pijn lijkt te doen bij de gemiddelde Nederlander. Een meerderheid van 68 procent heeft zo’n kooktoestel, en iets meer dan de helft van de gasfornuisbezitters zegt het te zullen gaan missen. “Niettemin is er hoop”, aldus de onderzoekers. “Van de 30 procent die nu al elektrisch kookt stelt 90 procent er tevreden over te zijn.” Slechts 2 procent van de respondenten is er uitgesproken ontevreden over.

Alternatief voor de cv-ketel

Ten slotte is in het onderzoek gevraagd hoe men aankijkt tegen het afscheid van de cv-ketel. 92 procent van de Nederlandse huishoudens verwarmt zijn woning momenteel met gas. 19 procent vreest echter dat stadswarmte niet zo behaaglijk is als de warmte van de huidige centrale verwarming. 38 procent denkt wel er ‘net zo warmpjes’ bij te zitten. 54 procent maakt het overigens niets uit dat de cv-ketel verdwijnt, als het alternatief maar goed en betaalbaar is. Sommige vrouwen lijken daarbij uit te gaan van een praktische insteek: 15 procent ervan is blij met de ruimte die vrijkomt als de cv-ketel plaatsmaakt voor een stadswarmte-aansluiting. Nog eens 21 procent vindt de besparing op de onderhoudskosten een pluspunt.

Grootschalige uitrol van warmtepompen

Feenstra – tot voor kort vooral bekend als installatie- en onderhoudsbedrijf voor gasketels – lijkt inmiddels zelf ook voor te sorteren op de energietransitie. Vanaf september werkt het samen met Nuon en Nibe aan de grootschalige uitrol van een nieuwe ventilatieluchtwarmtepomp. Hoe de respondenten in Feenstra’s onderzoek denken over een warmtepomp als ‘ander’ alternatief voor gasverwarming is helaas niet bekendgemaakt.

>Leestip: Uit een onderzoeksrapport van Natuur & Milieu bleek onlangs dat twee derde van alle woningen die de komende vier jaar in Nederland worden gebouwd, nog altijd een aardgasaansluiting hebben.

Meer informatie: www.feenstra.com

Reageer op dit artikel