nieuws

‘Volledig all-electric verwarmen leidt tot noodzaak voor meer gascentrales’

Geen categorie

‘Volledig all-electric verwarmen leidt tot noodzaak voor meer gascentrales’

In het vooralsnog fictieve scenario dat alle Nederlandse woningen in een keer van het gasnet worden gehaald en ‘all-electric’ worden gemaakt, zullen er meer gascentrales nodig zijn. Deze op het oog wat merkwaardige conclusie staat in een rapport met ‘zeven inzichten voor de energietransitie’, opgesteld door adviesbureau Berenschot.

De afgelopen jaren trad Berenschot bij verschillende energieprojecten op als adviseur. Het heeft de bevindingen die het daarbij opdeed gebundeld in een rapport. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het inzicht dat in de industrie en glastuinbouw windstroomoverschotten flexibel kunnen worden opgevangen, en om de bevinding dat zonnepanelen ook na het uitfaseren van de salderingsregeling rendabel blijven, mits er wordt geïnvesteerd in een ‘warmtebatterij’ (een buffervat verwarmd door een elektrische boiler).

Piekproblemen in de winter

Een van de andere inzichten die in het rapport worden besproken, betreft de omschakeling van de Nederlandse woningvoorraad naar ‘all electric’. Volgens Berenschot zijn bij een volledige overstap naar all-electric meer centrale gascentrales nodig, om de pieken in de elektriciteitsvraag op te vangen. In een toelichting in het Financieele Dagblad wijst Bert den Ouden, sectorleider energie bij Berenschot, erop dat die piekproblemen zich vooral in de winter voor zullen doen: “Warmtepompen zijn prima apparaten, voor het grootste deel van het jaar. Alleen: tijdens de winterpiek (…) trekken die warmtepompen heel veel stroom uit het net. (…) Die stroom moet ergens vandaan komen”.
Om dit probleem te voorkomen, pleit Berenschot voor de inzet van hybride warmtepompen die bij een piekvraag worden gevoed met groen gas. Hybride systemen veroorzaken volgens het bureau minder stroompieken, en verminderen de noodzaak van netverzwaring waar de grootschalige inzet van ‘all- electric’-systemen wel toe leidt.

‘Beter inpasbaar in bestaande woningen’

Een bijkomend voordeel van de toepassing van hybride warmtepompen is volgens het adviesbureau dat er geen vloerverwarming of extreme isolatie voor nodig is. “Daardoor passen ze betaalbaar in bestaande woningen, als opvolger van de HR-ketel. Daarmee kunnen we nu een grote snelle slag maken naar verduurzaming. Als later onderzoek leidt tot goedkopere opslag en superisolatie in bestaande bouw, wordt de vervolgstap naar all-electric makkelijker”, zo staat in het Berenschot-rapport te lezen.
Overigens stelt Bert den Ouden in het Financieele Dagblad dat hij niet tegen elektrificering op zich is: “Voor nieuwbouwwijken zeg ik: die moeten niet meer aan het gas gaan. Maar in bestaande bouw is het lastiger. Dat is moeilijker te isoleren”.

>Leestip: Afgelopen maand sloot de overheid een Green Deal om de aardgasloze verwarming van woningen te stimuleren.

Reageer op dit artikel