nieuws

ISDE: ‘een goed instrument’ om de keuze voor een warmtepomp te stimuleren

Geen categorie

ISDE: ‘een goed instrument’ om de keuze voor een warmtepomp te stimuleren

Bezoekers van www.http://www.vakbladwarmtepompen.nl is gevraagd wat ze van de ISDE (InvesteringsSubsidie Duurzame Energie) vinden. De meeste deelnemers aan de poll over dit onderwerp staan positief tegenover de ISDE als instrument. Een kleine minderheid denkt hier anders over, vooral omdat subsidies de markt zouden ontregelen.

“Met de ISDE-regeling wordt de keuze voor duurzame technologie, zoals een warmtepomp, gestimuleerd. Is de ISDE een goed instrument?”, aldus luidde de stelling waar tot afgelopen week op kon worden gestemd. Een ruim meerderheid van de stemmers (84 procent) gaf aan inderdaad achter de ISDE te staan. Wel gaven veel ‘voor’-stemmers (zo’n 40 procent van het ‘voor’-kamp) aan dat de omvang van de regeling aan de magere kant is: ‘fossiele technieken krijgen nog altijd veel meer ondersteuning’.
Zo’n 16 procent van de deelnemers in de poll staat niet positief tegenover de ISDE-regeling. Een klein aantal van deze respondenten geeft als kritiekpunt aan dat de ISDE ‘producten ondersteunt, in plaats van systemen’; een iets grotere groep (70 procent van het ‘tegen’-kamp) lijkt gekant tegen subsidies in het algemeen, omdat ze de markt zouden ‘ontregelen’.

Nieuwe poll

Inmiddels staat er een nieuwe stelling klaar waar op kan worden gereageerd. Hij luidt als volgt: “In de campagne rond de Tweede Kamer-verkiezingen van 15 maart wordt veel te weinig aandacht besteed aan de klimaatproblemen en het belang van duurzame energiesystemen”. Wat vindt u? We zijn benieuwd naar uw mening! U vindt de stelling in de rechterkolom van deze website.

Reageer op dit artikel