nieuws

Aantal warmtepompen in Nederland groeit gestaag door

Geen categorie

Aantal warmtepompen in Nederland groeit gestaag door

Het aantal warmtepompen dat in Nederland in gebruik is voor ruimteverwarming, groeit gestaag door. Dit blijkt uit de nieuwste StatLine-data die het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag heeft vrijgegeven. Ondanks de stabiele groeicijfers is de bijdrage die warmtepompen leveren aan het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen nog altijd heel beperkt.

 

 

Het aantal in de woningbouw in gebruik zijnde warmtepompen groeide in het kalenderjaar 2015 met 18 procent; precies hetzelfde percentage als dat voor de toename in 2014.

Warmtepompen in de woningbouw
2013 2014 2015
Bodem als bron 34.700 36.431 37.625
Lucht als bron 67.956 84.795 105.800
Totaal 102.656 121.226 143.425

Totaal aantal in gebruik zijnde warmtepompen in de woningbouw, eind 2015 (Bron: CBS)

De groei van het aantal warmtepompen dat in gebruik is in de utiliteit en landbouw (het CBS voegt de data van deze sectoren samen) bedroeg in 2015 ongeveer 23 procent; in relatieve zin een kleine achteruitgang ten opzichte van het kalenderjaar ervoor, toen de groei 27 procent bedroeg.

Warmtepompen in utiliteit, kassen en stallen
2013 2014 2015
Bodem als bron 9.182 9.555 9.782
Lucht als bron 87.638 114.353 142.251
Totaal 96.820 123.908 152.033

Totaal aantal in gebruik zijnde warmtepompen in de utiliteit, kassen en stallen, eind 2015 (Bron: CBS)

Zowel bij woningbouw als utiliteit zit er met name groei in het aantal lucht/water-warmtepompen dat in bedrijf is. Dat zegt uiteraard weinig over het opgewekte vermogen – en ook niet over de mate waarin warmtepompsystemen het gebruik van fossiele brandstof ‘vermijden’. Uit de CBS-cijfers blijkt dat alle bodemenergiesystemen in Nederland bij elkaar opgeteld (ruim 47.000) ongeveer tien keer zo veel fossiele-brandstofverbruik hebben vermeden dan alle lucht-warmtepompsystemen bij elkaar (bijna 250.000).

Marktaandeel warmtepomp moet nog stevig doorgroeien

De groei van het aantal warmtepompen ten spijt, is de bijdrage die deze installaties leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot op dit moment nog verwaarloosbaar; voor een substantiële bijdrage aan de CO2-emissiereductie moet het marktaandeel van de  warmtepomp nog stevig doorgroeien en de stroommix verder vergroenen. De in Nederland operationele windenergiesystemen zorgden in 2105 voor een reductie van bijna 3 procent van de totale Nederlandse uitstoot. Daarbij is overigens niet duidelijk in hoeverre deze reductie ‘dubbel’ wordt meegerekend als een warmtepomp wordt gevoed met duurzaam opgewekte (wind)energie.

>Leestip: Ook de Europese warmtepompmarkt liet in 2015 groeicijfers zien.

Reageer op dit artikel