nieuws

Aangepaste subsidievoorwaarden ISDE voor warmtepompen

Geen categorie

Aangepaste subsidievoorwaarden ISDE voor warmtepompen

Gisteren werd de regeling voor de Investeringssubsidie Duurzame Energie 2017 (ISDE) in de Staatscourant gepubliceerd, waardoor hij formeel van kracht is. Met de ISDE, die vorig jaar van start ging, stimuleert de overheid het gebruik van duurzame klimaattechnologie zoals warmtepompen. De ISDE 2017 opent 2 januari 2017 met een totaal budget van 70 miljoen euro. Ten opzichte van 2016 zijn in de regeling enkele aanpassingen doorgevoerd met betrekking tot subsidies voor warmtepompen.

 

In 2017 wijzigt de algemene subsidie-aanvraagtermijn voor particulieren van ‘3 maanden na aanschaf’ in ‘6 maanden na installatie’ van het verwarmingsapparaat. Voor zakelijke aanvragers blijft de indieningstermijn hetzelfde; bovendien moeten zij eerst de subsidie aanvragen waarna ze de aankoopverplichting mogen aangaan.

Aangepaste subsidievoorwaarden voor warmtepompen

Specifiek met betrekking tot warmtepompen worden in 2017 de volgende wijzigingen van kracht:
• De categorieën ‘hybride warmtepomp’ en ‘warmtepompboiler’ komen te vervallen. Apparaten uit deze twee categorieën komen nog wel in aanmerking voor subsidie, maar worden voortaan op basis van hun bron (lucht, water, grond) ingedeeld.
• Er komen nieuwe vermogensgrenzen voor lucht/water-warmtepompen. Bovendien gelden voor dit type systemen bij een vermogen kleiner dan 3,5 kW voortaan andere subsidiebedragen:
– Tot 3,5 kW: € 1.000,-
– Van 3,5 tot en met 10 kW: € 2.000,-
– Meer dan 10 kW: € 2.000,- vermeerderd met € 100,- voor elke kW thermisch vermogen hoger dan 10 kW.

Ook de voorwaarden met betrekking tot biomassaketels en zonneboilers zijn veranderd. Details hierover zijn terug te vinden in de officiële publicatie in de Staatscourant.

>Tip: Lees meer over de achtergrond van de ISDE.

Reageer op dit artikel