nieuws

Atlas toont mogelijkheden duurzame verwarming woningbouw

Geen categorie

Atlas toont mogelijkheden duurzame verwarming woningbouw

De provincie Zuid-Holland heeft de online WarmteTransitieAtlas voor Zuid-Holland gelanceerd. De atlas toont wijken in Zuid-Holland waar kansen liggen voor aansluiting van woningbouw op duurzame warmte (rest- of aardwarmte), en waar verwarmingsvormen die op elektriciteit werken de oplossing zijn.

Verwarming van woningen en kantoren is een van de grootste posten in ons energiegebruik, en gas is hierbij verreweg de belangrijkste energiedrager. Daarom is het een van de ambities van Zuid-Holland om samen met gemeenten en andere partners in een regioaanpak te kijken hoe de energietransitie voor verwarming van woningen in gang kan worden gezet.

Kansen voor verduurzaming warmtevoorziening

De WarmteTransitieAtlas is een online analyse-tool die op een interactieve kaart inzichtelijk maakt waar de kansen liggen voor de verduurzaming van de warmtevoorziening. De atlas brengt op basis van woningbouwtypen in kaart welke wijken het meest geschikt zijn voor verwarmingsvormen die op elektriciteit werken, zoals warmtepompen. Daarnaast worden potentiële energiebronnen in kaart gebracht, zoals rest- of aardwarmte. Zo geeft de WarmteTransitieAtlas inzicht in de kansen voor de uitbreiding van het Warmtenet Dordrecht – zowel in Dordrecht zelf als bij uitbreiding binnen de regio – en wordt in Leiden onderzocht welke wijk geschikt is om als eerste van het aardgasnet te worden afgekoppeld.

All-electric nieuwbouw

Ook brengt de tool in kaart waar zogenaamde ‘no regret’-maatregelen kunnen worden genomen, zoals bijvoorbeeld welke nieuwbouwgebieden geschikt zijn voor all-electric, dus zonder koppeling aan het aardgasnet. De tool laat ook zien welke gasleidingen op korte termijn aan vervanging toe zijn. Door deze informatielagen over elkaar te leggen, ontstaat inzicht over welke delen van Zuid-Holland op termijn zonder aardgas kunnen. Dat kan gemeenten helpen bij de herstructuring van wijken of nieuwe woningbouw.

Aan de slag in gemeenten

Naast de provincie hebben ook bijna 40 gemeenten een lokale WarmteTransitieAtlas opgesteld. Deze kaarten zijn op lokaal niveau besproken met belangrijke betrokken partijen, zoals woningbouwcorporaties, netbeheerders en warmteaanbieders. Hierdoor ontstaat een compleet en gedragen beeld van de kansen waarmee men lokaal aan de slag kan.

De WarmteTransitieAtlas is hier te vinden.

Reageer op dit artikel