nieuws

Wereldwijd akkoord over de terugdringing van HFK’s

Geen categorie

Wereldwijd akkoord over de terugdringing van HFK’s

Bijna 200 landen hebben een overeenkomst gesloten over het terugdringen van het gebruik van HFK’s (Fluorkoolwaterstoffen), die onder andere als koudemiddel worden ingezet in airco’s. Het akkoord, dat tot stand kwam tijdens een conferentie in Kigali (Rwanda), vloeit voort uit het klimaatbesluit dat vorig jaar in Parijs werd ondertekend.

In de overeenkomst zijn drie ‘tijdspaden’ afgesproken waar verschillende regio’s onder vallen. In de ‘rijke landen’, waaronder de VS en Europa, moet in 2019 de uitstoot van CO2-equivalenten door HFK’s zijn afgenomen met 10 procent. De meeste ontwikkelingslanden plus China kunnen met hun reductieprogramma wachten tot 2024. Iran, Irak, India, Pakistan en de Golfstaten hebben zelfs nog tot 2028 voor de eerste reductie. Het resultaat moet zijn dat de wereldwijde uitstoot van CO2-equivalenten door HFK’s in 2036 met 85 procent is verkleind.

‘Opwarming aarde kan worden beperkt’

Anders dan het ‘vrijwillige’ klimaatverdrag van Parijs heeft ‘Kigali’ juridische gebondenheid; de 197 landen die het verdrag ondertekenden leggen zich vast op nakoming. Optimisten stellen dat naleving van dit akkoord er zelfs toe kan leiden dat de opwarming van de aarde tot 1,5 graden Celsius wordt beperkt; in het verdrag van Parijs werd nog uitgegaan van 2 graden. John Kerry, de Amerikaanse minister van Buitenlanse Zaken die de HFK-overeenkomst mede heeft voorbereid, noemt de ondertekening “een enorme overwinning voor de aarde” en “een monumentale stap voorwaarts”.

Klik hier voor nadere informatie op de site van RIVM NL, dat nauw betrokken was bij de voorbereiding van het akkoord.

Reageer op dit artikel