nieuws

Uitspanning Zonnedauw: ‘showroom voor toekomstig duurzaam bouwen’

Geen categorie

Uitspanning Zonnedauw: ‘showroom voor toekomstig duurzaam bouwen’

Het recreatieproject ‘Uitspanning Zonnedauw’ behelst een camping, B&B, horecagelegenheid en beheerderswoning. De in totaal 13 gebouwen moeten optimaal gebruikmaken van natuurlijke energiebronnen en zo functioneren dat ‘verspilling niet bestaat’, aldus At Koning, initiatiefnemer achter ‘Zonnedauw’. Onlangs is het eerste deel van het project gerealiseerd.

Inmiddels is het sanitair gebouw ‘Ons Badhuis’ op het terrein in gebruik genomen. Het is voorzien van door At zelf gecombineerde en ontwikkelde duurzame energiesystemen, en functioneert volledig energieneutraal. Afvalwater wordt opgevangen en op het terrein zelf gezuiverd met behulp van een helofytenfilter. Verwarmen, koelen en de productie van warm tapwater gebeurt onder andere door middel van koude- en warmteopslag en een warmtepomp. Door de inzet van een innovatief luchtbehandelingssysteem wordt warmteverlies bij ventilatie geminimaliseerd.
Naast het sanitairgebouw verrijzen op het terrein nog acht grasdak-recreatiewoningen, twee bed-and-breakfastfaciliteiten, een educatief centrum met horeca en een beheerderswoning.

Showroom en proeftuin voor de toekomstige standaard

Bij uitspanning Zonnedauw wordt energieneutraal bouwen gecombineerd met ontspannen en recreëren. Bijna alle energiesystemen die hierbij worden gebruikt, zijn door At Koning zelf ontwikkeld. At heeft inmiddels veel expertise opgebouwd en al menig bouwplan op het gebied van duurzaamheid geadviseerd en gecoördineerd. Uitspanning Zonnedauw dient volgens hem als showroom en proeftuin voor de toekomstige standaard in duurzaam bouwen. Koning is graag bereid de gebruikte technieken toe te lichten aan geïnteresseerden. Informatie en contactgegevens zijn te vinden op de website van Ecoranch. Klik hier voor een interview met At Koning en een impressie van het project.

Reageer op dit artikel