nieuws

Nederlandse onderzoekscentra bundelen de krachten

Geen categorie

Nederlandse onderzoekscentra bundelen de krachten

ECN, TNO en Wageningen Research voegen diverse activiteiten samen tot twee nieuwe onderzoekscentra: één voor energie-innovatie en één voor voedselinnovatie. Dit maakte minister Kamp van Economische Zaken (EZ) onlangs bekend, mede namens staatssecretaris Van Dam en ministers Schultz van Haegen (I&M) en Schippers (VWS).

Door de onderzoeksactiviteiten te bundelen, wil de overheid meer focus en samenhang op onderwerpen bewerkstelligen. De belangrijkste samenvoeging betreft die van een onderzoekstak van ECN met een onderdeel van TNO.

Energie-onderzoek TNO en ECN samengevoegd

Onderzoeksorganisatie TNO heeft veel expertise op energiegebied en doet onder andere onderzoek naar de uitrol van warmtepompen en de inpassing ervan in het elektriciteitsnet. Het duurzame energieonderzoek van Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) naar bijvoorbeeld zonne- en windenergie en energiebesparing sluit aan op de expertise van TNO. Door ECN’s onderzoek naar duurzame energievoorziening samen te voegen met de energiepoot van TNO moet er één herkenbaar onderzoekscentrum ontstaan. De intentie is dat dit onderzoekscentrum op 1 januari 2018 start.
Het onderzoek en advies dat ECN uitvoert als ‘rekenmeester’ van het kabinet op het gebied van energiesubsidies, de Nationale Energieverkenning en diverse beleidsmaatregelen, wordt ondergebracht bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Op deze manier wordt de onafhankelijkheid van het rekenmeesterschap gegarandeerd.

Overigens gaat er nog meer veranderen voor TNO; de expertise op het gebied van voedsel bij dit instituut wordt overgeheveld naar Wageningen Research, dat onderzoek doet naar ontwikkelingen rond rond agro, biobased, natuur en voeding & gezondheid. Dit moet leiden tot het zogenoemde Dutch Food Institute, dat een regierol moet vervullen voor toegepast onderzoek naar voeding & gezondheid.

>Lees hier meer over het onderzoek van TNO naar de toepassing van warmtepompen

Reageer op dit artikel