nieuws

Hernieuwde Energiebesparingsverkenner online

Geen categorie

Hernieuwde Energiebesparingsverkenner online

De Energiebesparingsverkenner is terug van weggeweest. De hernieuwde tool is een hulpmiddel om de impact van energiebesparende maatregelen in beeld te krijgen.

Voor mensen die huizen verhuren, verkopen, bouwen of verbouwen is de Energiebesparingsverkenner handig.

Een nieuwe rekensystematiek voor het energielabel

De Energiebesparingsverkenner is het resultaat van vele updates:  onder andere een nieuwe rekensystematiek voor het energielabel.

De Energiebesparingsverkenner is toepasbaar voor één woning of een heel woningcomplex of project met diverse woningtypen. Nadat de gebruiker de woning selecteert en de uitgangssituatie vaststelt, kan hij heel snel op verschillende manieren scenario’s in kaart brengen en vergelijken.

De tool helpt een verantwoorde afweging maken

Het instrument helpt om een verantwoorde afweging te maken: wegen de benodigde investeringen op tegen de beoogde opbrengsten, zoals een lagere energierekening, meer comfort, een beter energielabel of een betere Energie-Index .

De budgetverkenner is ook nieuw. Professionals kunnen een budget invoeren en kiezen of zij het label of het comfort moeten verbeteren. De verkenner gaat dan op zoek naar een slimme combinatie aan maatregelen om dat te bereiken. Dit levert een indicatie op of de voorgenomen financiële investeringen -op termijn- opwegen tegen de beoogde resultaten.

Eerste berekeningen geven goede indicatie

De verkenner gaat uit van gemiddelden die in de praktijk kunnen afwijken. Met zijn eigen expertise kan een professional met de eerste berekeningen al een goede indicatie geven. Op basis daarvan is maatwerk mogelijk. Investeringen kunnen worden aangepast of andere of meer besparingsmaatregelen kunnen worden genomen. Uiteindelijk levert dit  een gespecificeerde offerte op.

> Lees ook Module maakt inschatting energie-investering makkelijker

 

Reageer op dit artikel