nieuws

Bijgewerkte normenlijsten voor de EMC- en ATEX-richtlijn

Geen categorie

Bijgewerkte normenlijsten voor de EMC- en ATEX-richtlijn
De Europese Commissie heeft onlangs bijgewerkte normenlijsten voor de EMC-richtlijn en ATEX-richtlijn gepubliceerd. Deze normen zijn te gebruiken om conformiteit met de essentiële eisen van de respectievelijke richtlijnen aan te tonen.

De EMC-richtlijn beschrijft de vereisten aan elektromagnetische compatibiliteit van elke apparaat of vaste installatie. Elektrische apparaten of installaties kunnen elkaar beïnvloeden. Het doel van de EMC-richtlijn is om al de bijwerkingen onder controle te houden.

EMC-richtlijn

De toepassing van deze richtlijn zorgt voor vermindering van de overlast en verbetering van de immuniteit. De huidige versie van de EMC-richtlijn 2014/30/EU is op 20 april 2016 vervangen door de oorspronkelijke versie 2004/108 / EG, om de richtlijn beter te laten aansluiten bij het nieuwe wetgevingskader van de EU. Hierbij zijn geen noemenswaardige wijzigingen doorgevoerd aan de essentiële eisen van de richtlijn.

• Gepubliceerde lijst van EMC-normen

ATEX-richtlijn

De ATEX-richtlijn 2014/34/EU gaat over apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. De nieuwe richtlijn vervangt sinds 20 april 2016 de oude richtlijn 94/9/EG. De richtlijn bevat onder meer de essentiële eisen waaraan het materieel moet voldoen.

• Gepubliceerde lijst van ATEX-normen

> Lees ook ‘Mechanische apparaten niet zonder explosiegevaar’

Reageer op dit artikel