nieuws

‘Geef technisch vmbo-talent meer kans’

Geen categorie

‘Geef technisch vmbo-talent meer kans’

Technische talenten op het vmbo-tl krijgen onvoldoende kansen om op een praktische manier in aanraking te komen met technologie, blijkt uit de publicatie ‘Meer bèta en technologie op vmbo-tl’ van Platform Bèta-techniek. 

Docenten overhandigden de publicatie aan Michaël van Straalen, voorzitter van MKB-Nederland.

Aandacht aan techniek op het vmbo

Hoe komt het dat vmbo-leerlingen weinig in aanraking komen met techniek? “Dit komt doordat scholen die alleen havo, vwo en mavo aanbieden, de ruimte, middelen, aansluiting met het bedrijfsleven en faciliteiten missen voor het aanbieden van praktijkgericht technologisch beroepsonderwijs”, meldt het persbericht.

Meer leerlingen kiezen bèta-pakket

Daarentegen zijn technici onmisbaar voor de toekomst. Het bedrijfsleven en de branches vragen expliciet om een hogere instroom op niveau mavo/niveau mbo 4. Uit de recente monitor van het Techniekpact blijkt dat het aandeel gediplomeerden op het vmbo-tl met een vakkenpakket natuur- en scheikunde (NaSk-profiel) is gestegen naar 40 procent in 2014-2015 (was 36 procent in 2012-2013).

Leerlingen met NaSk-profiel stromen door naar techniek

Ondanks deze stijging stroomt slechts de helft van de afgestudeerde vmbo-tl-leerlingen met een NaSk-profiel door naar een technische vervolgopleiding op het mbo. Het is daarom belangrijk dat vmbo-tl-leerlingen een bewuste keuze maken op basis van een duidelijk beeld van exact en techniek/technologie en met de ervaring van interessant en aantrekkelijk onderwijs dat aansluit bij hun leefwereld en de praktijk.

> Lees ook Technische branche herstelt

Reageer op dit artikel