nieuws

Technische branche herstelt

Geen categorie

Technische branche herstelt

De branche is herstellende en de werkgelegenheid daalt nauwelijks meer. Maar er zijn wel strategische keuzes nodig op het terrein van scholing en ontwikkeling.

Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport Trends en ontwikkeling in de technische installatiebranche 2016 van OTIB (Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf).

Werkgelegenheid

Er zijn diverse signalen dat de branche aan het begin van een werkgelegenheidsherstel zit. De krimp van het aantal werknemers neemt geleidelijk af. In 2013 daalde het aantal werknemers nog met ruim vijf procent, in 2014 met drie procent en in 2015 is het aantal werknemers met nog slechts 1,8 procent afgenomen. De werkgelegenheidsprognoses wijzen erop dat er in 2020 onvoldoende schoolverlaters zullen zijn om tegemoet te komen aan de arbeidsvraag van de bedrijven.

Werkvoorraad

Een andere indicatie is de stabilisatie van de werkvoorraad. In 2014 en 2015 is de werkvoorraad stabiel op 17 weken, en is daarmee terug op het niveau van 2010. Het aantal moeilijk vervulbare vacatures is eveneens een indicator voor de economische situatie in de branche. Dit aantal is sinds het uitbreken van de crisis fors gedaald, maar daalt in 2015 niet meer verder.

Hoger opleidingsniveau

Ongeveer de helft van de bedrijven verwacht in de toekomst personeel met een hoger opleidingsniveau nodig te hebben om in te kunnen spelen op de nieuwe ontwikkelingen. De meeste bedrijven verwachten vooral meer mbo-4-opgeleiden nodig te hebben.  Maar ook op mbo-3 en hbo-niveau verwacht een substantieel deel van de bedrijven een toename van de werkzaamheden.

Lerende branche

Uit de trendrapportage komt een beeld naar voren dat de technische installatiebranche steeds meer een lerende branche zal worden. Inzet op scholing en ontwikkeling is essentieel om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen. Opleiding en scholing zijn niet beperkt tot het begin van de beroepsloopbaan, maar ook in latere loopbaanstadia zal ‘onderhoud’ en eventueel ‘revisie’ van kwalificaties op de agenda staan. Hierbij gaat het niet alleen om formele vakopleidingen, maar ook om het informeel praktijk-leren.

 

Reageer op dit artikel