nieuws

OPROEP: Ontwikkel effectieve communicatie met Message House

Geen categorie

OPROEP: Ontwikkel effectieve communicatie met Message House

Nu minister Kamp in zijn Energierapport heeft aangegeven dat we voor de verwarming van de gebouwde omgeving niet langer gebruik willen maken van aardgas, komt er grote aandacht voor individuele alternatieven (zonneboilers, warmtepompen, bioketels) en voor warmtenetten met duurzame warmte.

Aan de Warmtetafel wordt met de ministers Kamp en Blok en staatssecretaris Dijksma verkend wat er nodig is voor deze transitie. Het gaat niet alleen om techniek en financiën. Het helder kunnen communiceren van de verschillende aspecten van een warmtenet aan verschillende belanghebbenden als bijvoorbeeld een bestuurder, technicus, woningcorporatie-directeur en een projectontwikkelaar is vitaal.

Message House

Op de jaarvergadering heeft het bestuur een oproep gedaan om een werkgroep te vormen waarin we de praktijklessen kunnen delen en effectieve communicatie kunnen ontwikkelen op basis van van het concept Message House. Als u belangstelling hebt om deel te nemen, stuur dan een email naar J.Kilsdonk@svpbv.nl. Judith zal het initiatief nemen voor de eerste bijeenkomst van de werkgroep die nog in juni zal plaatsvinden.

Bron: Nieuwsbrief Warmtenet

Reageer op dit artikel