nieuws

Nederland ver verwijderd hernieuwbare energie 2020

Geen categorie

Nederland ver verwijderd hernieuwbare energie 2020

Nederland is op Frankrijk na van alle Europese landen het verst verwijderd van de doelstelling die is afgesproken in de EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie voor 2020.

Nederland heeft een doelstelling van 14 procent, gebaseerd op 2,5 procent hernieuwbaar in het basisjaar en een toename van 11,5 procentpunt. De landen van de EU moeten in 2020 samen een gemiddeld gebruik van 20 procent hernieuwbare energie kunnen noteren, gebaseerd op 8,5 procent in het basisjaar en eveneens een toename van 11,5 procentpunt.

Nog 8,5 procent

Nederland is met 5,5 procent in 2014 nog 8,5 procentpunt verwijderd van de landelijke doelstelling om 14 procent van alle in 2020 verbruikte energie uit hernieuwbare bronnen te halen. Binnen Europa staan alleen de Fransen verder af van hun landelijke doelstelling.

Hernieuwbare energie

Bijna 5,5 procent van de Nederlandse energie kwam in 2014 uit hernieuwbare bronnen. Dat is veel minder dan de koplopers binnen Europa, landen als Zweden (53 procent), Letland (39 procent) en Finland (ook 39 procent). Ook het Europese gemiddelde ligt met 16 procent hoger. Alleen op Malta (4,7 procent) en in Luxemburg (4,5 procent) wordt nog minder hernieuwbare energie gebruikt dan in Nederland.

Windenergie, zonne-energie

Uit de statistiek (CBS/Eurostat) valt op te maken dat in 2014 de hernieuwbare energie in Nederland was samengesteld uit: Windenergie 1,0 procent; zonne-energie: 0,2 procent; vaste biomassa huishoudens 0,9 procent, ‘overig’ 3,4 procent.

Hernieuwbare energiebronnen bestaan uit zonnewarmte en fotovoltaïsche energie, waterkracht (met inbegrip van water, golf- en de oceaanenergie), wind, aardwarmte en alle vormen van biomassa (met inbegrip van biologisch afval en vloeibare biobrandstoffen). De bijdrage van duurzame energie uit warmtepompen valt er, voor de lidstaten waardoor deze informatie werd gemeld, ook onder.

Finaal energiegebruik

Hernieuwbare energie geleverd aan eindgebruikers (industrie, transport, de huishoudens, de dienstensector inclusief de openbare diensten, landbouw, bosbouw en visserij) is de teller van deze indicator. De noemer bestaat uit het bruto finaal energiegebruik van alle energiebronnen, en dekt de totale energie geleverd voor energiedoeleinden aan eindverbruikers, alsmede de transmissie- en distributieverliezen voor elektriciteit en warmte. (Bron: Eurostat Newsrelease, CBS)

Reageer op dit artikel