nieuws

Richtsnoeren voor de LCCP

Geen categorie

Het rapport met richtlijnen is inmiddels

Richtsnoeren voor de LCCP

downloadbaar.

LCCP

Naar aanleiding van een aantal bijeenkomsten, zoals de ICR2015 heeft de IIR Working Group (WG) richtsnoeren voor de LCCP voorbereid. Het is belangrijk om het gebruik van uitgebreide indicatoren om echt de uitstoot van broeikasgassen van de systemen gedurende hun gehele leven te schatten.

  • Deze gids geeft een geharmoniseerde methode om de LCCP te berekenen voor alle soorten stationaire airconditioning, warmtepompen en koelsystemen. Het proces en de aannames die door LCCP moet worden toegepast en worden uitgediept.
  • De gids biedt ontwerpers, facility-operators, fabrikanten en beleidsmakers een manier om effectief de milieu-impact van de verschillende systemen in de loop van hun leven te evalueren en vergelijken.

>> Download de Guidelines for Life Cycle Climate Performance

NB: Klik hier voor nadere informatie over de 29e IIR Informatieve Notitie ‘The Role of Refrigeration in the Global Economy’ (November 2015); en hier voor het gehele bericht van IIF/IIR.

Reageer op dit artikel