nieuws

Nieuwe RVO-referentiewoningen voor EPC

Geen categorie

Nieuwe RVO-referentiewoningen voor EPC

Op 1 januari 2015 scherpte de overheid de wettelijke eisen voor de energieprestatie van woningen en utiliteitsgebouwen aan. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) liet de bekende ‘RVO-referentie-woningen’ opnieuw doorrekenen. Op deze manier voldoen ze aan de nieuwe ‘EPC-eis ≤ 0,4’. Hiermee hebben professionals in de bouwsector voorbeelden hoe ze de vereiste energieprestaties kunnen bereiken.

RVO-referentiewoningen
Nederland en de Europese Unie zijn op weg naar bijna energieneutrale nieuwbouw vanaf 2020. In de aanloop daar naartoe willen zij de energieprestatie van woningen en utiliteitsgebouwen regelmatig aanscherpen. De RVO-referentiewoningen zijn ontwikkeld om de haalbaarheid en consequenties van bouw en ontwerp voor de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) inzichtelijk te maken. Bouwers en ontwerpers kunnen de referentiewoningen gebruiken als hulp bij het maken van de juiste afwegingen. Overheid, corporaties, projectontwikkelaars, architecten, onderzoeksinstituten en adviesbureaus gebruiken de referentiewoningen ook om het effect van maatregelen en wijzigingen in de normen of bouwregelgeving inzichtelijk te maken.

Zes verschillende typen
De nieuwe woningen bestaan uit zes verschillende typen nieuwbouwwoningen met een EPC van 0,4 of net iets daaronder. De referentiewoningen een EPC van 0,4 gebruikt men voor berekeningen met diverse basisvarianten. Van ventilatiesysteem tot varianten met collectieve maatregelen en met en zonder PV (zonnepanelen).

Klik hier voor nadere informatie op de site van RVO NL; o.a. voor factsheets van de zes verschillende woningtypen.

Reageer op dit artikel