nieuws

Kamer neemt motie financieringsmogelijkheden duurzaam huis aan

Geen categorie

Kamer neemt motie financieringsmogelijkheden duurzaam huis aan

De kamer heeft onlangs een motie aangenomen die aandringt op financieringsmogelijkheden voor woningeigenaren die hun huis willen verduurzamen. De motie is ondertekend door de Christenunie, D66 en de PvdA.

Het onafhankelijk kennisplatform over energiebeleid voor overheden, Energie Overheid, meldt dat het renoveren van bestaande woningen tot een nul op de meter woning (NoM) momenteel op kleine schaal succesvol wordt toegepast. “Energiebesparing in de gebouwde omgeving is één van de pijlers van Europees klimaatbeleid. Het energieneutraal maken van woningen levert niet alleen een bijdrage in de vorm van energiebesparing, het vermindert de behoefte aan (Gronings) aardgas en verkleint de afhankelijkheid van het buitenland voor de import van energie. Ook draagt het verduurzamen van bestaande woningen bij aan de economie.”

Energieneutraal

De financiering van deze gewenste ontwikkeling blijkt een probleem te zijn. Per woning gaat het om een investering van 40 à 80 duizend euro. ‘Energieneutraal’ betekent dat het gehele energiegebruik van de woning – verwarming, ventilatie, verlichting en huishoudelijke apparaten – geleverd moet worden door de energie die door de woning zelf wordt opgewekt. De investering betekent voor de meeste eigenaren een terugverdientijd van 20 tot 30 jaar en dat is niet aantrekkelijk.

Bovendien zijn er voor de eigenaren niet veel mogelijkheden om dit te financieren. Om dit te bereiken door middel van een aanpassing van de hypotheek geeft maar zelden soelaas. Het is namelijk moeilijk aan te tonen dat de investering zodanig gaat werken dat de waarde van het huis er evenredig door toeneemt.

Wet Stroom

Vandaar dat er behoefte is aan een andere vorm van financiering. De motie denkt aan een rol van de netbeheerder. In de nieuwe wet Stroom zou er ruimte zijn voor experimenteermogelijkheden.

Reageer op dit artikel