nieuws

Kamp stelt 8 mlj budget voor SDE+

Geen categorie

Kamp stelt 8 mlj budget voor SDE+

Voor 2016 wil minister Kamp maar liefst acht miljard euro budget vrijmaken voor de steunregeling SDE+. Kamp verwacht komend jaar grote aanvragen voor windparken en bijstook van biomassa in kolencentrales. Dat stelt hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Kamp schreef naar aanleiding van de Nationale Energieverkenning (NEV) 2015 een brief aan de Tweede Kamer. De NEV is opgesteld door ECN, PBL en CBS met bijdragen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Jaarlijks brengt deze erkenning de stand van zaken rondom de energiehuishouding in Nederland in kaart.

Kantelpunt

Momenteel bevindt de Nederlandse energievoorziening zich op een kantelpunt, luidt de conclusie van de NEV aldus CBS. “Het aandeel hernieuwbare energie neemt, mede door inspanningen van partijen in het Energieakkoord, versneld toe tot 2023. Ook de energiebesparing neemt tot 2020 toe. Het energieverbruik blijft dalen maar het tempo van die daling neemt af.” 

Broeikasgas

Na 2020 ook de daling in de uitstoot van broeikasgassen vertragen. Daarom zijn er nog verdere stappen richting een schoon en betrouwbaar energiesysteem op de lange termijn nodig. CBS: “Een nog te formuleren langetermijnperspectief op het klimaat- en energiebeleid kan daarbij richting geven.”

Afspraak

Kamp erkent dat de afspraak met de EU voor aandeel duurzame energie in 2020 niet wordt gehaald maar verwacht wel het einddoel van het Energieakkoord in 2023 te halen. In de prognose voor de groei van warmtenetten in de Energieverkenning is helaas het komende beleid van de Warmtevisie nog niet verwerkt.

SDE+

Voor de SDE+ 2015 heeft RVO voor 6,6 miljard euro aan aanvragen ontvangen waarvan 4,4 miljard voor hernieuwbare warmte. Het budget voor 2015 is 3,5 miljard.

Bron: Warmtenieuws

Reageer op dit artikel