nieuws

‘Extra maatregelen nodig voor energieakkoord 2020’

Geen categorie

‘Extra maatregelen nodig voor energieakkoord 2020’

De oppositie wil dat het kabinet extra maatregelen neemt om de doelen van het Nationaal Energieakkoord te halen. Naar verluidt worden de doelen van het energieakkoord 2020 niet gehaald.

In de Nationale Energieverkenning (NEV) voor dit jaar staat volgens de NOS dat de doelen voor energiebesparing en het aandeel duurzame energie voor 2020 bij lange na niet worden gehaald. De NEV bericht over de voortgang van het Energieakkoord 2020.

Energieakkoord 2020

Volgens Stientje van Veldhoven (D66) is minister Kamp (Economische Zaken) “de enige die nog gelooft in het energieakkoord”. Zij wil dat er meer geld gaat naar het isoleren van huizen. “Als dit kabinet zichzelf, het klimaat en de groene ondernemers serieus neemt, komen er nu maatregelen in plaats van meer onderzoek en meer uitstel”, zegt Liesbeth van Tongeren van GroenLinks. Ook SP’er Erik Smaling vindt dat het Energieakkoord moet worden bijgesteld.

Afspraken

In het Energieakkoord maakte het kabinet in 2013 afspraken met vakbonden, werkgevers en milieubeweging over energiebesparing en schonere energie. In 2020 moet het aandeel duurzame energie 14 procent zijn en drie jaar later 16 procent.

Maar volgens de raming van de NEV zou het aandeel duurzame energie in 2020 blijven steken op 11,9 procent. Lange procedures voor het bouwen van windmolens op land zouden hier onder meer debet aan zijn. Verder zou slechts iets meer dan de helft van de afgesproken energiebesparing worden gehaald.

Geloofwaardigheid

Greenpeace, Natuur en Milieu, Milieudefensie, Natuur en Milieufederaties, de Groene Zaak, Duurzame Energie Koepel en ODE Decentraal menen dat de geloofwaardigheid van het Energieakkoord in het geding komt. Zij vinden dat er dit jaar nog maatregelen moeten worden genomen.

> Lees ook Kabinet: ‘Gebruik meer hernieuwbare energiebronnen’

> Lees ook Nu beleid nodig om straks schone energie te hebben

In april waarschuwde de Algemene Rekenkamer ook al dat de doelen voor duurzame energie onhaalbaar zijn als er niet snel nieuwe maatregelen worden genomen. Miljarden euro’s extra zijn nodig, aldus de Rekenkamer. Minister Kamp wil niet reageren. Hij zei eerder er wel van uit te gaan dat de doelen van het Energieakkoord worden gehaald. Dat zou lukken omdat de komende jaren flink wordt geïnvesteerd in windmolens.

Reageer op dit artikel