nieuws

Partijen tekenen deal voor 1.000 nul-op-de-meter woningen

Geen categorie

Partijen tekenen deal voor 1.000 nul-op-de-meter woningen

Provincie, gemeenten, bouwbedrijven, industrie, woningcorporaties, energiecoöperaties, banken en onderwijsinstellingen tekenden een deal om in de komende drie jaar 1.000 bestaande woningen in Noord-Brabant nul-op-de-meter te maken. Deze 1.000 renovaties zijn niet het einddoel maar slechts het begin om innovatie en verduurzaming op gang te brengen.

In 2050 moeten alle bestaande 800.000 woningen in Noord-Brabant energieneutraal zijn gemaakt.

 

Nul-op-de-meter

Om de gezamenlijke ambities te realiseren moeten bouwers en woningbezitters in beweging komen om een compleet nieuwe huisrenovatiemarkt te ontwikkelen. Om alle bestaande woningen voor 2050 energieneutraal te maken, is het noodzakelijk om honderd woningen per dag te renoveren. In Brabant is dat vier keer hoger dan het huidige tempo in de bouw van nieuwbouwwoningen.

>> Lees ook 4,5 miljoen woningen naar nul-op-de-meter in 2050

Dealpartners

Onder de dealpartners heerst enthousiasme en een gevoel van urgentie om aan de slag te gaan. De partijen tekenden de deal tijdens de manifestatie ‘Brabantse Deal nul-op-de-meter’. Voorafgaand aan de manifestatie geven alle dealpartners aan hoe zij aan de doelstellingen gaan bijdragen. Zo gaan woningcorporaties woningen inbrengen die nul-op-de-meter worden gemaakt. Gemeenten gaan hiervoor onder andere het proces van vergunningen versoepelen. En de bouwpartijen gaan nauwer met elkaar samenwerken om de productie te industrialiseren en zo een economische rendabele renovatie mogelijk te maken. De provincie Noord-Brabant is een van de dealpartners. De voornaamste inbreng van de provincie is het verbinden van diverse partijen en stevig in te zetten op een goede coördinatie om de doelen van nul-op-de-meter vast te houden.

Klimaatdoelstellingen

De Brabantse deal nul-op-de-meter draagt bij aan de landelijke klimaatdoelstellingen en de werkgelegenheid. De onlangs door Urgenda gewonnen rechtszaak toont aan dat Nederland niet snel genoeg werkt aan de klimaatdoelstellingen. Energieneutraal wonen in Brabant en Nederland zal substantieel aan die doelstellingen bijdragen. De innovaties die de bouwsector versneld gaat doorvoeren zullen samen met het ontstaan van een volwassen thuismarkt voor huisrenovaties leiden tot beduidend meer werkgelegenheid. Grootschalige huisrenovaties zouden daarmee op termijn ook een exportproduct kunnen worden.

Bron: Stroomversnelling Brabant

Reageer op dit artikel