nieuws

Kabinet denkt over beroep CO2-uitspraak

Geen categorie

Kabinet denkt over beroep CO2-uitspraak

De rechter deed een opvallende uitspraak op 24 juni over het Nederlandse Klimaatbeleid. Ze besloot dat de Nederlandse overheid moet regelen dat in Nederland de uitstoot van broeikasgas CO2 in 2020 zeker 25 procent is teruggedrongen ten opzichte van 1990. Het kabinet bespreekt nog of ze in hoger beroep gaat voor deze CO2-uitspraak.

Beroep aantekenen kan tot in augustus, aldus vicepremier Asscher na afloop van de ministerraad. Voor een goede bestudering van het vonnis is ook wel tijd nodig. Asscher sprak van een “verstrekkende uitspraak, een boeiend vonnis”. De regering wil volgens hem niet alleen kijken naar de concrete gevolgen, maar ook de positie bezien die de rechter zich heeft aangemeten.

CO2-uitspraak

Wat Milieudefensie betreft ziet het kabinet er nu al van af. “Door een besluit over een hoger beroep uit te stellen, verspilt het kostbare tijd”, aldus een woordvoerder. “Binnen vijf jaar moeten er immers maatregelen genomen worden om 8 procent extra CO2 te besparen. Geen geringe klus.” De uitspraak zou volgens Milieudefensie ‘een wake-up-call’ moeten zijn om nu echt werk te gaan maken van energiebesparing en duurzame energie.

Urgenda

Duurzaamheidsorganisatie Urgenda en bijna negenhonderd mede-eisers hadden de zaak aangespannen. De rechter zei dat in Nederland de CO2-reductie volgens het huidige beleid onder de 17 procent zou blijven, in weerwil van klimaatverdragen. Hij concludeerde dat klimaatverandering wordt veroorzaakt door uitstoot en dat dit ernstige gevaren met zich meebrengt, onder meer door de zeespiegelstijging en voor de voedselvoorziening. De overheid moet burgers hiertegen beschermen.

Doelstellingen

Minister Kamp zei voorafgaand aan de ministerraad dat hij niet bezig is met ‘extra doelstellingen’. Zijn huidige doelstellingen op energiegebied zijn al lastig om te halen. “Daarvoor moet ik alles uit de kast halen.” Maar hij doet volgens zijn collega Asscher enorm zijn best voor hetzelfde doel: het terugdringen van het klimaatprobleem.

Bron: ANP

Reageer op dit artikel