nieuws

Bewoners Platform Ypenburg en Eneco onderzoeken beter warmtenet

Geen categorie

Bewoners Platform Ypenburg en Eneco onderzoeken beter warmtenet

Kan het Ypenburgse warmtenet door meer duurzame warmtebronnen worden gevoed? Dat gaan de Bewoners Platform Ypenburg (BPY) en Eneco gezamenlijk onderzoeken. Op 12 juni ondertekenden de twee organisaties een intentieverklaring, aldus Eneco. Binnen een jaar wordt bekend of de intenties concrete plannen worden. 

Ook kijken de organisaties hoe zij bewoners via een coöperatie kunnen betrekken in de exploitatie van het warmtenet van Eneco. De betrokkenheid van bewoners is nodig, omdat particulieren vandaag de dag steeds minder afhankelijk willen zijn. BPY en Eneco verwachten dat een intensievere samenwerking met de gebruikers in coöperatieve vorm tot positieve resultaten leidt.

Warmtenet

Zo gaan BPY en Eneco meerdere onderzoeken in gang zetten. Ze gaan bekijken of het mogelijk is om tussen april en oktober de temperatuur van het water in het warmtenet iets te verlagen, met behoud van hetzelfde comfort voor de bewoners. Wanneer dat mogelijk is, ontstaat er de mogelijk om ook warmte uit zonnecollectoren in die periode aan het systeem te koppelen.

Zonnecollectoren

Zonnecollectoren zijn te plaatsen op daken van huizen, scholen en het zwembad. Deze zetten zonlicht om in warmte. Maar ook andere (lagere temperatuur) warmte is dan misschien mogelijk, zoals aardwarmte of warmte uit een biomassa-installatie. Naast de meer technische verkenningen wordt ook onderzocht of de betrokkenheid en inspraak van de warmtegebruikers in Ypenburg vergroot kan worden, met als ambitie het oprichten van een gezamenlijke energiecoöperatie. Komt het tot de vorming van een coöperatie, dan zal dat de eerste warmtecoöperatie in Nederland zijn.

Reageer op dit artikel