nieuws

Kabinet: ‘Gebruik meer hernieuwbare energiebronnen’

Geen categorie

Kabinet: ‘Gebruik meer hernieuwbare energiebronnen’

Hernieuwbare warmte zal ruim baan krijgen, schrijft minister Kamp in de Kamerbrief Warmtevisie. Het kabinet wil een trendbreuk realiseren in de verwarming van huizen, kantoren en industrie door veel meer gebruik te maken van hernieuwbare bronnen en restwarmte. Duurzame Energie Koepel reageert: “De trendbreuk die minister Kamp nastreeft is goed nieuws, maar alleen haalbaar als er op korte termijn een gelijk speelveld wordt gecreëerd tussen gas en hernieuwbare warmtebronnen.”

Aardgas zal in veel wijken en steden op termijn terugtrekken, waarbij hernieuwbare warmte en de inzet van warmtenetten de warmtevoorziening deels gaan overnemen. “Daar zijn wij blij mee, want het maakt Nederland in de toekomst minder afhankelijk van de import van aardgas uit onstabiele landen en brengt klimaatneutraal wonen dichterbij. Daarbij zal deze trendbreuk leiden tot een grotere bijdrage van de hernieuwbare energiesector aan de werkgelegenheid en de Nederlandse economie”, aldus de Duurzame Energie Koepel, een stichting die de toepassing van duurzame energie in Nederland wil bevorderen en stimuleren.

Hernieuwbare energiebronnen

Wat zijn hernieuwbare energiebronnen? Zonnewarmte, warmtepompen, bodemenergie (onder andere warmtekoude opslag, geothermie) en allerlei vormen van bio-energie. Veelal zijn deze goedkoper en duurzamer, en bovendien is de inzet hiervan noodzakelijk om de doelstelling uit het Energieakkoord van 14 procent duurzame energie in 2020 te halen.

Regelgeving

Maar door de huidige regelgeving en belastingstructuren is er geen gelijk speelveld waardoor efficiënte hernieuwbare warmtebronnen kunnen concurreren. “De trendbreuk die Minister Kamp nastreeft is goed nieuws, maar alleen haalbaar als er op korte termijn een gelijk speelveld wordt gecreëerd tussen gas en hernieuwbare warmtebronnen. De warmtebrief geeft daarvoor een goed signaal. Onze sector zal zich sterk inzetten om te zorgen dat dit geen papieren tijger wordt en dringt er bij het kabinet op aan snel met maatregelen te komen zoals het wegwerken van de ongelijkheid in de waardering in de energiebelasting tussen gas en elektriciteit”, aldus Teun Bokhoven, voorzitter van de Duurzame Energie Koepel.

Elektriciteit

Veel hernieuwbare warmtebronnen zoals warmtepompen maken gebruik van (hernieuwbare) elektriciteit. Maar thans is het tarief van de energiebelasting (EB) op elektriciteit per Giga Joule zes keer hoger dan op een Giga Joule gas.

Warmtebrief

De visie, die wordt gepresenteerd in de Warmtebrief, is een duidelijk nieuw geluid na decennia waarin aardgas als belangrijkste bron voor de verwarming kon gelden. De huidige turbulentie rondom aardgas speelt daarbij zeker mee, meent de stichting. “Aardgas is een te kostbare en hoogwaardige grondstof om zomaar te gebruiken om onze woningen een paar graden te verwarmen tot 20 °C. Ons kostbare aardgas kan beter gebruikt worden voor hoogwaardige toepassingen in de industrie, de scheepvaart en niche sectoren waar hernieuwbare warmte niet haalbaar is”, aldus Duurzame Energie Koepel.

Reageer op dit artikel