nieuws

125.000 woningen ontvangen definitief energielabel

Geen categorie

125.000 woningen ontvangen definitief energielabel

Het aantal geregistreerde energielabels liep in het eerste kwartaal van 2015 in rap tempo op. In totaal kregen 125.324 woningen een definitief energielabel. Dit aantal verdrievoudigde ten opzichte van dezelfde periode in 2014. 

26.391 woningen kregen het energiezuinige label A, en 23.535 woningen ontvingen label B. De meeste woningen kregen energielabel C: 36.349.

Energieakkoord

Waarom krijgen zoveel woningen een energielabel? Het is één van de maatregelen uit het Energieakkoord. Dit akkoord sloot het kabinet in 2013 met werkgevers, werknemers en milieuorganisaties. Uiteindelijk moet deze maatregel bijdragen aan een duurzame energievoorziening in Nederland.

Energielabel voor woningen

Met het label voldoet Nederland aan de Europese regelgeving en draagt bij aan de Europese klimaatdoelen voor 2020. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verzorgt de implementatie van het definitief energielabel, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Reageer op dit artikel