nieuws

Basis voor Energieprestatie warmtebalans wijzigt

Geen categorie

Basis voor Energieprestatie warmtebalans wijzigt

De grondslag van NEN 7120 Energieprestatie voor gebouwen (EPG) wijzigt. Er komen gewijzigde en aanvullende Europese normen. Met deze norm moeten de binnentemperatuur en luchtvochtigheid altijd binnen bepaalde waarden blijven.

Dat meldt NEN. Afhankelijk van het gebouw en het verwarmings- of koelingssysteem is hier meer of minder energie voor nodig. Het normontwerp NEN-EN-ISO 52017-1 bevat voorstellen voor de berekening. Tot 29 april kunnen belanghebbenden commentaar indienen op de wijzigingen. In de normcommissie 35107425 Europese en mondiale normalisatie klimaatbeheersing wordt het commentaar besproken. Nadat alle commentaren zijn verwerkt, gecontroleerd en geaccordeerd, wordt de norm in 2016 gepubliceerd.

Binnentemperatuur

Met NEN-EN-ISO 52017-1 kan de binnentemperatuur van een gebouw of zone worden berekend. Ook kan berekend worden hoeveel energie nodig is voor verwarming en koeling om die temperatuur te bereiken, op basis van ontwerp gegevens van het systeem. Dit is belangrijk aangezien alle gebouwen straks bijna-energieneutraal (BENG) moeten zijn.

Energieprestatie

NEN-EN-ISO 52017-1 bevat een generieke methode voor de uurlijkse berekening van de energieprestatie. Verschillende aspecten worden meegenomen: luchtsnelheid van de verwarmings- of koelingssystemen, luchtvochtigheid, zonnewarmte, oppervlakte van de schil en inhoud van de zone, hoeveelheid isolatie en dergelijke. De norm maakt deel uit van een grotere serie normen.

Reageer op dit artikel