nieuws

Normbasis wijzigt voor energieprestatie stadsverwarming

Geen categorie

Normbasis wijzigt voor energieprestatie stadsverwarming

De Europese norm voor de bepaling van energieprestatie van stadsverwarming en -koeling wijzigt, meldt NEN. De verandering gaat om de grondslag van de norm waarmee je de energieprestatie voor stadsverwarming kunt berekenen. 

Het gaat om de normen NEN 7120 Energieprestatie voor Gebouwen (EPG) en NVN 7125 Energieprestatie Maatregelen voor Gebieden (EMG). Er komt nu een gewijzigde norm voor de energiebepaling (EN 15316-4-5). Oftewel: ‘Heating systems and water based cooling systems in buildings – Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies – Part 4-5: District heating and cooling’.

Energieprestatie van stadsverwarming

De norm betreft alle soorten van stadsverwarming en -koeling, watergedragen of met andere energiedragers. Hiermee is de primaire energiefactor te berekenen en het aandeel hernieuwbare energie. “Dit is belangrijk”, schrijft NEN in hun nieuwsbericht. Want alle gebouwen moeten straks bijna-energieneutraal (BENG) zijn.

Normontwerp

Met de Nederlandse normen is het lastig om geneste netten of nieuwe aanvullingen op bestaande netten te berekenen. In het Europese normontwerp wordt de uitkomst van het ene net als input in het andere net genomen. NEN adviseert belanghebbenden de tabelwaarden in annex B kritisch door te nemen. Met name de rendementen.

Commentaar

NEN roept belanghebbenden op om commentaar op de normwijziging in te dienen tot begin maart. Deze kritische uitingen bespreekt de normcommissie 351 047 25 ‘Europese en mondiale normalisatie klimaatbeheersing’ en de Europese Technische Commissie. Wanneer alle commentaren uit heel Europa zijn verwerkt, gecontroleerd en geakkoordeerd, wordt de norm in 2016 gepubliceerd. Dan volgt NVN 7125.

 

Reageer op dit artikel