nieuws

Gebruikersplatform Bodemenergie ook in 2015

Geen categorie

Gebruikersplatform Bodemenergie ook in 2015

Gebruikersplatform Bodemenergie is van start. De startbijeenkomst trok zeventig enthousiastelingen die bodemenergiesystemen gebruiken aan om samen te werken, kennis te delen en belangen te behartigen. En zal daarom in 2015 verder gaan.

Op initiatief van BodemenergieNL is op 25 november in het Casino van Breda het Gebruikersplatform Bodemenergie van start gegaan. Het doel van deze eerste gebruikersbijeenkomst was om te komen tot een groep van gebruikers van bodemenergie-systemen voor wie kennisuitwisseling en belangenbehartiging van belang is. Maar die daarbij ook samenwerking zoeken om tot een goed functionerende en betrouwbare bodem-energiesystemen te komen.

Gebruikersplatform Bodemenergie

De aanwezigen reageerden onverdeeld positief. Het gebruikersplatform zal ook in 2015 vervolgen, meldt Bodemenergie NL. Dit jaar wordt gewerkt aan een verdere positionering van het Gebruikersplatform Bodemenergie. Er worden dan drie gebruikersgroepen onderscheiden al naargelang van de toepassing van bodemenergie: utiliteit, wonen en zorg en agrariërs.

2015

Tevens zal er in 2015 een nieuwe website worden ontwikkeld en vinden diverse themabijeenkomsten en workshops plaats.

Reageer op dit artikel