nieuws

Eerste deel EOS langetermijnonderzoek bekend

Geen categorie

Eerste deel EOS langetermijnonderzoek bekend

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) publiceert het eerste deel van de EOS Langetermijnonderzoeken. Het zijn twee studies naar duurzame gebiedsontwikkeling: Transep DGO en SREX. De deelstudies richten op ontwerp- en rekentools, voorspellingsmodules voor energieverbruik en quick scans. Doel? Minder energiegebruik en CO2-uitstoot.

Naast de studies naar duurzame gebiedsontwikkeling, publiceert RVO meerdere deelstudies (bètaversies) zoals energiepotentiestudies, technische conceptstudies, actorenanalyses, brochures en voorlichtingsmateriaal.

EOS Langetermijnonderzoeken

De EOS Langetermijnonderzoeken ontwikkelde RVO in 2007 in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. Onderdeel van het onderzoek is de Energie Onderzoeksubsidie (EOS) en de langetermijnonderzoeken naar de gebouwde omgeving (EOS LT GO). Op lange termijn moeten de resultaten een bijdrage leveren aan een duurzame energiehuishouding en verbeterde kennispositie van het Nederlandse energieonderzoek.

Topsector Energie

In 2011 is EOS stopgezet en vervangen door de subsidieregelingen gekoppeld aan de Topsector Energie. De aandacht voor innovatie rond energie in gebouwde omgeving blijft bestaan. Hiervoor is binnen de Topsector Energie het Topconsortium Kennis en Innovatie ‘Energiebesparing in de gebouwde omgeving’ opgericht: TKI-EnerGO.

Reageer op dit artikel