nieuws

Hoeveel energie kost verwarming en koeling?

Geen categorie

Hoeveel energie kost verwarming en koeling?

Er komen nieuwe Europese normen voor de bepaling van de energieprestatie van verwarming en koeling. In deze energieprestatienorm voor gebouwen (EPG) staat beschreven hoe je het energieaandeel van verwarming en koeling kunt berekenen. De grondslag van deze norm wordt gewijzigd.

De energieprestatienorm, NEN 7120, is gebaseerd op Europese normen. Deze Energy Performance of Buildings (EPB) normen worden aangepast om beter aan te sluiten op bijna-energieneutrale gebouwen. Op dit moment zijn de verwarmings- en koelingsnormen voor openbare consultatie gepubliceerd. Hierna zullen de normen voor ventilatie, thermische isolatie en BAC & BM (gebouwautomatisering) volgen voor herziening.

Energieprestatie verwarmen en koelen

Het gaat om alle soorten van verwarming (watergedragen, elektrisch, straling, etc.) en watergedragen koeling.
De berekening van de energieprestatie start met het vaststellen van de behoefte aan verwarming en koeling. Vervolgens wordt de energiebalans bepaald van emissie, distributie, opslag en de verschillende opwekkers.

Aandachtspunten

NEN adviseert belanghebbenden om na te gaan of de tabelwaarden in de normvoorstellen voldoende eenvoudig zijn. Kijk ook naar de distributieverliezen. Deze worden berekend met behulp van de leidinglengte en warmteweerstand. De vraag is of dit nodig is. Tot slot is in de nieuwe normen een methode opgenomen met een test die op ‘Gaskeur’ lijkt, maar net wat anders. Ook hier verwacht NEN reacties.

Commentaar? Voor maart 2015

NEN streeft een open en transparant normalisatieproces na. De betrokkenheid van belanghebbenden, en dus een breed draagvlak, is een van de fundamentele principes van normalisatie. Een belangrijke stap in het ontwikkelingsproces is de openbare commentaarronde, waarbij alle marktpartijen de gelegenheid wordt geboden commentaar te leveren op een normontwerp. De betreffende normontwerpen zijn tot eind december 2014 kosteloos in te zien. De normcommissie zorgt ervoor dat het Nederlandse commentaar verder wordt besproken, afgewogen en verwerkt, zodat de normen voor Nederland bruikbaar blijven.

Reageer op dit artikel