nieuws

135 miljard ton minder CO2-equivalent

Geen categorie

135 miljard ton minder CO2-equivalent

Het Protocol van Montreal zou maar liefst 25 keer meer CO2-uitstoot hebben geëlimineerd dan het hele Kyoto-protocol. 

Dit terwijl Montreal vooral bedoeld is om onzonlaagafbrekende stoffen te elimineren. Cooling Post meldt dat er tijdens de vergadering in Parijs geen doorbraak te verwachten valt om de fase-down van HFK’s in het Protocol van Montreal onder te brengen.

UNDP

Een nieuw rapport van het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP, United Nations Development Programme) beschrijft de effecten die het Protocol van Montreal bij het terugdringen van de CO2-uitstoot en dat tegen een fractie van de kosten van het Protocol van Kyoto.

Het Protocol van Montreal is erkend als een wereldwijd succes vanwege de wereldwijd massale eliminatie van productie en consumptie van CFK’s, halonen, tetrachloorkoolstof, methylchloroform, methylbromide, en broomchloormethaan sinds het Protocol in 1987 in werking is getreden.

Ozonlaag

Terwijl het Protocol van Montreal in feite werd opgericht om ozonlaag afbrekende koudemiddelen te elimineren, vergeten we wellicht de impact die de maatregel ter eliminering van CFK’s had op de reductie van de opwarming van de aarde. De algemeen toegepaste CFK-koudemiddelen R502 en R11 hadden GWP’s van 4652 en 4750, beide meer dan R404A. Belangrijker nog is dat het eerder veel gebruikte R12 een enorme GWP van 10,900 had.

Er wordt geschat dat tussen 1989 en 2013 het Protocol van Montreal de cumulatieve CO2-eq-uitstoot met 135 miljard ton heeft verminderd – bijna net zo veel als alle 11 andere wereldwijde beleidsacties waaronder energie-efficiëntie, waterkracht, kernenergie, bosbehoud, brandstofefficiëntienormen bij elkaar. Ter vergelijking: de verplichtingen uit hoofde van het Protocol van Kyoto heeft van 2008-2012 slechts 5 miljard ton CO2-equivalent geëlimineerd.

HFK’s

Gezien de enorme hoeveelheden HFK’s die al in gebruik zijn, werd aangevoerd dat als het Protocol van Montreal snel zou worden gewijzigd zodat HFK’s er ook onder vallen, het mogelijk voor het Protocol zou zijn om het zelfde CO2-equivalent van uitstoot van broeikasgassen te elimineren in de komende 35 jaar als het deed tijdens het tijdvak 1990-2010.

Het rapport Protecting the Ozone Layer and Reducing Global Warming beschrijft hoe 120 landen meer dan 67.000 ton van ozonafbrekende stoffen (ODS) hebben geëlimineerd en meer dan 5 miljard ton CO2-equivalent uitstoot van broeikasgassen, wat helpt om de luchtkwaliteit en technologische praktijken te verbeteren in sectoren zoals koeling en airconditioning, oplosmiddelen, en isolatieschuimen. Het  maakt negen casestudies bekend, met inbegrip van de overdracht van technologie tussen de verschillende continenten, en een samenvatting van de resultaten en geleerde lessen in een periode van 20 jaar.

Oplosmiddelen

Voorbeelden die in het rapport genoemd worden zijn overdracht van koolstofarme en ODS-vrije technologieën in de schuimsector, oplosmiddelen en de koeling en airconditioning in verschillende landen, zoals Bangladesh, Brazilië, China, Georgië, India, Jamaica, Mexico, Swaziland en Trinidad & Tobago, evenals Portugees-sprekend Afrika en de landen met een overgangseconomie (Wit-Rusland, Tadzjikistan en Oezbekistan). Bovendien waren van de 2.331 afgeronde projecten, meer dan 1.000 van organisaties uit de privésector, inclusief honderden kleine en middelgrote ondernemingen.

UNDP heeft deze landen bijgestaan door toegang te bieden tot expertise en het verlenen van 690,6 miljoen dollaar in de financiering van het Multilateraal Fonds voor de uitvoering van het Protocol van Montreal (voor ontwikkelingslanden) en 42,5 miljoen dollar van de Global Environment Facility (voor landen met een overgangseconomie) teneinde ozonafbrekende stoffen te elimineren.

Reageer op dit artikel