nieuws

Een oogstjaar voor warmtenetten

Geen categorie

Een oogstjaar voor warmtenetten

De toegenomen aandacht voor warmtenetten bij beleidsmakers en plannen voor Vlaamse warmtenetten stemden de deelnemers aan de Warmtenetwerk Jaarbijeenkomst optimistisch. Beleidsmakers zien de cruciale rol van warmte voor het halen van de doelstellingen van de overheid en het SER-energieakkoord steeds duidelijker. Daarnaast is 2014 een oogstjaar voor Warmtenetwerk Vlaanderen, zo blijkt uit de toespraak van Warmtenetwerk-voorzitter Gijs de Man tijdens de Jaarbijeenkomst van 8 oktober in Den Bosch. De Man is zodoende erg optimistisch over de toekomst van warmtenetten.

In Vlaanderen heeft de werkgroep gezorgd voor betere regelgeving voor warmte en de beheerders van energienetten, waaronder Eandis en Infrax, investeren nu in de bouw van netten. Meldt Warmtenetwerk.

Teun Bokhoven, voorzitter van de Duurzame Energie Koepel is net als De Man optimistisch over de ontwikkelingen bij warmtenetten. In zijn toespraak ging hij in op de rol van warmte bij het SER Energieakkoord en de Warmtevisie. Weliswaar duurt het schrijven van de Warmtevisie langer dan eerder verwacht, maar het inzicht in het potentieel en de mogelijkheden van warmte- en koudenetten is bij beleidsmakers sterk gegroeid. Vanuit een traditionele inrichting met centrale stroom- en gaslevering verandert onze energievoorziening naar een complex geheel waarin decentrale opwekking en warmtenetten een belangrijke plaats innemen.

Bokhoven waarschuwde bovendien voor te hoge verwachtingen van innovatieve concepten zoals nul-op-de-meter, woningen die vrijwel geen energie nodig hebben door dikke isolatie en die de resterende energie zelf opwekken. Met veel zonnepanelen en een kleine warmtepomp is op jaarbasis inderdaad de energienota tot nul te reduceren, maar onderzoek laat ook zien dat dit extreem hoge extra kosten voor aansluiting op het elektriciteitsnet met zich meebrengt. Een warmtenet kan dan aantrekkelijker zijn.

Voor Bokhoven is het duidelijk dat de overheid veel meer zal moeten doen om in de buurt van de doelstellingen voor 2020 te komen. Niet alleen wat betreft verduurzaming; op het gebied van energiebesparing gebeurt er nu nog erg weinig.

Reageer op dit artikel