nieuws

Area-gids F-gassenverordening

Geen categorie

Area-gids F-gassenverordening

De nieuwe F-gassenverordening zorgt voor veel veranderingen. Wat zijn de wijzigingen met ingang van 1 januari 2015?

Er verandert in het nieuwe jaar nogal wat voor koeling-, airconditioning- en warmtepompeninstallateurs. Het van kracht worden van de nieuwe F-gassenverordening per 1 januari 2015 is hiervan de oorzaak. Area komt daarom met een gids, de Area F-gas guide, waarin de nieuwe regels worden uitgelegd, alsook de impact ervan en de praktische toepassing.

Praktische gids

“Deze gids is het resultaat van een werk dat onmiddellijk is begonnen nadat de EU-instellingen een compromis gevonden hadden over de definitieve tekst. Omdat we de herziening sinds het prille begin op de voet gevolgd hebben, waren we goed in staat om te anticiperen op de vragen die de nieuwe verordening zou oproepen”, aldus Area-voorzitter Per Jonasson. “Om deze te behandelen in een brede maar duidelijke en praktische gids vereist grote inspanningen en betrokkenheid van alle Area-leden gedurende meer dan 6 maanden.”

De gids behandelt uitvoerig alle aspecten die voor installateurs relevant zijn. Van elk thema is duidelijk te zien wat de impact is voor installateurs en het maakt suggesties over wat ze moeten doen. Het bevat ook handige tools, zoals een conversietabel Gewicht-CO2-eq voor de meest gebruikte koudemiddelen, een flowchart voor de frequentie van de lekkagecontrole en een tabel met een overzicht van de certificatie-eisen.

Advies Area

Area maakte ook van de mogelijkheid gebruik om een advies te geven inzake de manier waarop de lidstaten sommige bepalingen kunnen/moeten interpreteren en van toepassing laten zijn, met name op de levering van F-gassen en verkoop van pregeladen apparatuur. “Deze twee zaken zijn zeer belangrijk voor Area. Wij maken concrete suggesties om een nuttig effect van de goede uitgangspunten van die verordening te waarborgen”, zegt Per Jonasson.

De gids is een actueel document dat zal worden bijgewerkt en aangevuld met nieuwe ontwikkelingen en met name na de vaststelling van uitvoeringswetgeving. Area maakt ook thematische fiches over de belangrijkste kwesties voor de installateurs (bijvoorbeeld lekkagecontrole, levering van F-gassen, en het service-verbod).

Reageer op dit artikel