nieuws

Gesloten Bodembronnen: “prima alternatief”

Geen categorie

Gesloten Bodembronnen: “prima alternatief”

In 2009 stelde de Technische Commissie Bodem (TCB) in een advies aan de minister van het toenmalige VROM “gesloten systemen niet als duurzaam voor de bodem” te zien. Dit standpunt blijkt op allerlei beleidsniveaus nog steeds te worden herhaald. Volgens Onno Kleefkens, Senior Adviseur Duurzame Warmte en Koude bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), wordt nu, vijf jaar later, nog altijd vaak ‘standaard’ voor een open bronsysteem gekozen. Dat is in veel gevallen echter niet de beste keuze, zo stelt Kleefkens.

De prestaties van open systemen vallen vaak tegen en een groot deel van de 1.350 wko-systemen in Nederland werkt niet optimaal. “Dat plaatst de populariteit van open systemen in een merkwaardig daglicht, zeker gezien het feit dat een gesloten bron in veel gevallen een prima alternatief is dat regelmatig op argwaan stuit. Recent onderzoek van KWR Watercycle Research Institute, IF Technology en Groen Holland laat zien dat dit onterecht is, en gebaseerd op vijf ‘mythes’ over gesloten versus open systemen”, zo betoogt Kleefkens in een artikel in de komende editie van Vakblad Warmtepompen. “Tijd dus om met nieuwe kennis over gesloten bodembronnen een nieuw pad in te slaan”.
In Vakblad Warmtepompen editie 4, die morgen (vrijdag 19 september) verschijnt, gaat Kleefkens in op de ‘vijf mythes over gesloten systemen’ – die onder andere interferentie, de aantasting van bodemlagen, en het risico op lekkages omvatten.

Reageer op dit artikel