nieuws

DHPA treedt toe tot ‘Flexiblepower Alliance Network’

Geen categorie

DHPA treedt toe tot ‘Flexiblepower Alliance Network’

De branchevereniging voor warmtepompen, DHPA, treedt toe tot stichting Flexiblepower Alliance Network. Door de flexibiliteit van warmtepompen op een universele wijze te ontsluiten, kunnen deze optimaal inspringen op variaties in zonne- of windenergie, onder aansturing van de “Powermatcher” technologie.

DHPA is de vijfde participant in de stichting naast de oprichters Alliander en TNO, Accenture (vanaf oktober 2013) en netbeheerder Stedin (vanaf mei 2014). DHPA gaat in een technische werkgroep samen met TNO en Stedin een slimme standaard ontwikkelen voor het aansturen van warmtepompen.

Slimme vraagsturing Warmtepompen voor benutting en opslag van duurzame energie
Het slim aansturen van warmtepompen is een uitstekende manier om optimaal gebruik te maken van duurzame stroom of groen gas en deze om te zetten in duurzame warmte voor woningen en gebouwen.

Slimmer met universele standaard
Het Flexiblepower Alliance Network gebruikt voor het ontsluiten van de energieflexibiliteit een universele en generieke apparaatkoppeling. Zo is de energieflexibiliteit van die apparaten inzetbaar in zowel huidige als toekomstige toepassingen. Voor de vraag/aanbod sturing wordt de PowerMatcher-technologie gebruikt, veelzijdig inzetbaar als reeds toegepast op verschillende toepassingen met warmtepomp-systemen.

Over de PowerMatcher Suite
De ‘PowerMatcher Suite’ is een combinatie van open broncode software componenten. Het bestaat enerzijds uit een open en generiek inzetbaar (Home)Energy Management Systeem, anderzijds uit het vraag/aanbod mechanisme PowerMatcher. Het beoogt om duurzame bronnen zoals zonne- en windenergie, te koppelen aan flexibiliteit in de vraag. Het systeem stelt eindverbruikers en lokale producenten in staat om hun flexibiliteit naadloos te integreren in bestaande energiesysteem, met betere benutting van de zelf opgewekte of elkaars elektriciteit en flexibiliteit.
Meer informatie en downloads: http://flexiblepower.org

Over DHPA
De Dutch Heat Pump Association (DHPA) is de brancheorganisatie voor fabrikanten en importeurs van warmtepompen in de woningbouw en utiliteit. De DHPA heeft als doelstelling, bij te willen dragen aan een verduurzaming van de gebouwde omgeving, in lijn met de landelijke doelstellingen ten aanzien van CO2 emissie reductie, energiebesparing en gebruik van hernieuwbare energie.
Deelnemers in de DHPA zijn gerenommeerde fabrikanten en importeurs van alle types warmtepompen. De DHPA werkt onder andere samen met Liander, Stedin, Essent, GasTerra, Ministerie van BZK, departement Wonen, Wijken & Intergratie; Ministerie van Economische Zaken, en AgentschapNL. Daarnaast werkt de DHPA nauw samen met andere brancheorganisaties in de installatiebranche, waaronder de VERAC, UnetoVNI en de NVKL.

Klik hier voor uitgebreide informatie over dit onderwerp.

Reageer op dit artikel