nieuws

eurammon: Warmtepompen met natuurlijke koudemiddelen

Geen categorie

eurammon: Warmtepompen met natuurlijke koudemiddelen

De Organisatie van Olie-exporterende Landen (OPEC) verwacht dat in 2032 ongeveer 150% meer energie nodig zal zijn dan nu. De groeiende vraag betekent ook hogere olieprijzen en dus hogere kosten voor de gebruikers. De kwestie van de stookkosten in het bijzonder doen bedrijven het zweet uitbreken. Zij hebben behoefte aan energie voor het verwarmen van water, voor airconditioning in kantoren en werkruimten of voor productieprocessen.

Warmtepompen vormen een van de mogelijkheden voor een efficiënt beheer van de benodigde warmte-energie. Energie kan in het bijzonder worden bespaard door toepassingen die zijn gekoppeld aan het herstel van de industriële processen te verwarmen. Restwarmte kan op deze manier winstgevend in het gebouw worden benut – een potentieel dat voorheen nauwelijks werd gebruikt. „Warmtepompen bediend met natuurlijke koudemiddelen zoals ammoniak (NH3) zijn ook bijzonder milieuvriendelijk”, zegt Thomas Spänich, lid van de Raad van Bestuur bij eurammon, het Europees initiatief voor natuurlijke koudemiddelen. „In tegenstelling tot synthetische koudemiddelen, kennen zij geen of slechts een verwaarloosbaar broeikaseffect. Warmtepompen met natuurlijke koudemiddelen worden al gebruikt voor vanwege hun kosten- en energie-efficiënte werking. Ze kunnen worden gepland en individueel toegepast, afhankelijk van de eisen van het gebouw in kwestie en de specifieke behoeften van de klant. De markt voor warmtepompen kan dus een verdere sterke groei verwachten in de nabije toekomst.”

Op de site van eurammon zijn diverse voorbeelden te vinden van warmtepompinstallaties werkend met ammoniak.

Reageer op dit artikel